måndag, maj 10, 2010

Moderaterna behöver de unga

Det är med tillförsikt som jag ser att Moderaterna har störst förtroende hos unga människor. Just de unga har varit ett problem just för Moderaterna och Alliansen. Mätningen visar också på att de är ett problem för Centern och Kristdemokraterna. Dock är det en bra värdemätare och något som Moderaterna ska ta tillvara på. Säkerligen kommer MUF att få mycket positiv energi av det här, Moderaternas politik går hem hos de unga väljarna och jag måste säga att det till mycket är Reinfeldts men också MUF:s förtjänst.

Just Moderata Ungdomsförbundet bedriver en stenhård valrörelse redan i det här läget. MUF är i framkant som ett ungdomsförbund som går start emot den trend som beskrivs i media om ungas vikande intresse för politik. Jag hoppas att Moderaternas nyvunna förtroende hos de unga väljarna ska locka fram fler förslag som lockar de unga väljarnas förtroende, MUF fortsätter enträget att arbeta för att engagera fler medlemmar. Det gör de för att de har enormt engagerade medlemmar som lägger ner mycket av sina tid på att engagera andra unga. MUF är Sveriges största politiska ungdomsförbund, Moderaterna har störst förtroende hos de unga väljarna. Det är utgångsläget inför valet.

Bloggar: Daniel, Kent.
Media: SvD.