onsdag, maj 26, 2010

Myrdal får väl förf*n försörja sig själv

Konstnärslönen fasas ut, och det är välkommet. Jag är personligen ganska trött på det gnäll som existerar i debatten gällande framtiden för kulturen om nu konstnärslönen nu försvinner. Att satsa på något eget är alltid ett risktagande, oavsett om man är företagare, idrottsman eller författare. Just termen författare är något som är ett känsligt ämne att diskutera. Det är inte bara på det viset att man enligt vissa får kalla sig författare, det finns ett unket klimat inom den svenska kulturen. Istället inrättas statliga stipendium, vilket är bra i mitt tycke. Det ska förstås innehålla en hög grad av prestation för att uppnå dessa premier, det är inte ett försörjningsstöd det handlar om utan ett sätt att premiera bra kulturskapare, det mår kulturen bättre av.

Jag har svårt att se varför vissa kulturskapande människor ska ha stöd bara för att de utför ett ett så kallat konstnärligt arbete. Varför ska en författare vars böcker ingen läser eller köper få kostnärsstöd? Är det rimligt att Jan Myrdal använder sitt statliga konstnärsstöd och besöker kommunistgerillor i Asien. Jag har inget generellt emot konstnärs och författarskap, men jag känner mig inte villig att försörja någon som tror de att de kan bli försörjda av skattebetalarna oavsett. Mathias Sundin skriver om hur han på egen hand skriver en bok utan författarstöd, han tänker även ge ut den gratis. Det finns exempel på skapandekraft även utan statligt stöd.

Det jag finner störande är det snobberi som finns på kultursidor och i debatten. Det finns ett sken av man inte ska sätta sig upp mot de som vill kalla sig en del av kultureliten, en grupp av människor som försöker diktera den kulturella scenen och har inte mycket till övers för andra som vill bidra till det konstnärliga skapandet. Jag finner snarare dem som ett större hot mot kulturen än ett avskaffande av konstnärslönen. Myrdal och andra får fundera hur de ska kunna försörja sig på sitt skapande. Är de oförmögna att klara de är det snarare ett tecken på ett dåligt kulturklimat än att kulturen riskerar att dö ut.