onsdag, maj 19, 2010

Något för dagens goda nyhet?

WHO har återigen visat på den goda utvecklingen i världen. De nödvändigheter som vi i den utvecklade världen tar som given blir nu mer och mer en vardag för folk världen över. Många av de länder som tidigare funnits i svår fattigdom visar på en utveckling som pekar i en annan och mycket bättre riktning. Här är några utdrag på vad som har hänt under de senaste åren:
  • Den globala barnadödligheten har mellan 1990 och 2008 minskat med 30 procent. Det motsvarar nästan fyra miljoner färre barn som avlider nu än för tjugo år sen.

  • Undernäringen har minskat från 25 till 16 procent.

  • Tillgängligheten till rent dricksvatten har ökat från 77 till 88 procent mellan 2001 och 2008.
Detta visar på att fler länder utvecklas i en mer positiv riktning. För övrigt vill jag tipsa om Gapminder, ett fantastiskt statistikverktyg som visar på hur utvecklingen har skett i de länder som lämnar fattigdomen jämfört med de som inte fortfarande ligger efter. Det visar att hälsa är en bidragande orsak till ekonomisk utveckling. Det ger även resultat på gällande barnadödlighet, medellivslängd samt antalet födda per familj. En tydlig skillnad mellan utvecklade länder och mindre utvecklade länder är att i mindre utvecklade länder föds färre barn per familj. I de länder som utvecklas i snabb takt märks föds allt mindre barn per familj. Det är helt klart att arbetet för att främja ekonomisk utveckling är den starkast bidragande orsaken till att lösa många av de problem som finns i mindre utvecklade länder.