onsdag, maj 12, 2010

När mätningarna börjar säga detsamma

Det är alltid glädjande att vakna upp till nyheter att opinionsmätningar visar på en betydande inhämtning för Alliansen. Förra veckan gav Demoskops mätning ett sken av att det kanske var en vändning på gång. Novus Opinion visar på att den mätning som Demoskop presenterade ger den mer legitimitet då Novus visar på samma trend. Alliansen är nu nästintill ikapp, det tidigare övertaget är numera uppätet enligt Novus Opinion. Demoskops mätning var en glädjemätning för många inom Alliansen, en ny trend hade visat sig i opinionsmätningarna. Det var förstås blandat med en undran om vad de andra opinionsinstituten.

Novus Opinion som blivit en av de mest inflytelserikaste opinionsinstituten och som i min syn varit en akilleshäl för Alliansen då den ofta har visat ett starkt övertag för de rödgröna. Nu är fallet inte på det viset längre, läget speglar mer den känsla som jag känner, valet är i ett mycket jämnt läge. Det krävs stora arbetsinsatser för att avi ska ro hem detta. Det räcker inte med att vi har den bästa politiken, väljarna måste övertygas om det och vi aktiva inom Alliansen måste göra grovjobbet. Vad nu som är förklaringen till den nya trenden går det att spekulera i.

Dock kommer jag alltid att tänka på Reinfeldts ord, "när de pressas på politik då brukar det vända till deras nackdel". De rödgröna har varit i fokus på senaste tid då de bland annat har presenterat sin första gemensamma skuggbudget. Numera har de kommit till en punkt då de har blivit pressade på sin politik, tredje maj blev en oerhört viktig dag för dem och det blev en dag då väljarna fick nys om vad de egentligen står för. De kan inte längre gömma sig bakom opinionssiffror, något som de har varit skickliga på att utnyttja för att visa på att regeringens politik enligt dem har slagit hårt. De har gjort det på ett sätt som de kan utan och innantill. Numer får de även stå för sin politik och det är med största sannolikhet orsaken till att det nu sker en ny trend bland opinionsinstituten, få se vad de andra instituten nu säger. Tills dess ska Alliansen jobba för att övertyga fler om vilka som förtjänar deras förtroende.