tisdag, maj 04, 2010

Ohlyansen skjuter trovärdigheten i sank

De rödgrönas trotsbarn, Vänsterpartiet ger nu ifrån sig i frågan om de rödgrönas utspel från gårdagen. Just en överenskommelse är något som gör att kompromisser blir mer vardag än undantag. Just Alliansen gick till val på en rad kompromisser och har under mandatperioden genomgått en rad ytterligare kompromisser för att kunna leverera gemensamma utspel. Just det ser nu att att oroa och frustrera vissa inom det rödgröna. Det är lite konstigt, just kompromisser är en förutsättning för att de rödgröna, som i ett utgångsläge står rätt från varandra ska komma överens. Det är egentligen bara en sak de kan komma över utan att behöva kompromissa, att de tillsammans ska söka väljarnas mandat om att få bilda regering.

Just Afghanistanfrågan är de rödgörans stora akilleshäl. Ena dagen lockar de en besparing på två miljarder för försvaret, den andra dagen kan de inte ge besked om försvarets mest vitala verksamhet, de internationella insatserna och framförallt de svenska insatserna i Afghanistan. Jag vet inte vad Mona Sahlin och Urban Ahlin tycker om Ohlys och Lindes inställning till svens utrikes- och försvarspolitik, jag känner mig lite olustig när jag läser och lyssnar på vad de rödgröna vill. Det vore intressant att se vilka frågor som är prioriterade i de rödgrönas förvars- och utrikeshållning, nu mer domineras bilden av att de inte kan leverera en gemensam hållning i Afghanistanfrågan.

En annan intressant fråga är Vänsterpartiets inställning till inkomstskatterna. Nu höjs röster inom partiet om besvikelse kring för låga skattehöjningar. Det är förståeligt, Vänsterpartiet är ett parti som under lång tid gjort anspråk på höga skatter och mer av statlig byråkrati, mer ingrepp i individers vardag. Det kompletteras med ytterligare politisk styrning av den gemensamma välfärden. Det är Vänsterpartiets frihetsinskränkande syn på folks vardagsekonomi som jag ser som det stora hotet mot Alliansens skattesänkningar. Just de rödgröna har under mandatperioden tydligt protesterat mot regeringens gradvisa steg i jobbskatteavdraget. I takt med tiden har dessa sänkningar accepterats och nu står vi där med en nästintill tyst acceptans från de rödgröna kring Alliansens totala skattesänkningar, bara en bråkdel görs något åt.

Att kritiken kommer från Vänsterpartiet kommer är både väntat och förvånande. Partiet har fått spela stor roll i frågor som försvar- och utrikespolitik, förbifarten samt RUT-avdraget. Det ger en känsla av att det är svårt för vissa att acceptera att Vänsterpartiet har fått ge efter. Vänsterpartiets utspel idag ger ett sken av att det är svårt för de rödgröna har svårt att få övergripande politiska ståndpunkter. Nu väntar en valrörelse då de rödgrönas förtroende kring att komma överens kommer att synas från många håll. Alliansen ska fokusera på att framstå som ett mer trovärdigt alternativ, varför de bättre kan föra Sverige framåt än de rödgröna.

Bloggar: Kent, Mikael.
Media: AB, DN, Exp, SvD, Svt, Svt, Svt, Svt, SydSv, SydSv.