måndag, maj 24, 2010

Om de inte kan klarar av sin enda uppgift

Det känns lite konstigt egentligen, Arbetsförmedlingen förmedlar för få arbeten. Det är egentligen ganska pinsamt för en myndighet som har genomgått en tämligen stor förändring under de senaste åren, ny ledning, nya skarpare regeringsdirektiv. Trots det har inte mycket förändrats i det praktiska arbetet. Det behövs en förändring på den svenska arbetsmarknaden och det måste vara en av arbetsmarknadsminister Littorins viktigaste uppgifter den närmaste framtiden. Den svenska arbetsmarknaden är alldeles för oflexibel, och mer varierande lösningar behövs för att inte bara möta den gryende tillväxten, en stor generations pensionsavgång måste bemötas på ett tydligt sätt.

Arbetsförmedlingen fick ett tydligt direktiv av Alliansen när de kom till makten att leverera jobb. Det kanske inte tyckas vara särskilt märkvärdigt, men det var det ganska mycket. Mycket av Arbetsförmedlingens uppgifter var att inte ge förmedla jobb, det var snarare ett sken av åtgärdsförmedlande instans som sken över AMS. Det är inget tvivla på Arbetsförmedlingen ska förmedla jobb och inget annat. Men om de nu inte klarar av sin enda uppgift, vad klarar de då egentligen av? Det är mycket som pekar på att det behövs något nytt på arbetsmarknaden. Behovet av en stor myndighetskoloss är säkerligen inte lösningen på många arbetslösas problem, det finns mer flexibla lösningar som måste fram.

Kollar man till arbetsförmedling brukar man peka på Australien som ett bra exempel. Kanske därför som många svenskar lockas av att åka ner till Australien för att komma loss från Myndighetssveriges uddlösa åtgärder. Australien har pekat på en många olika arbetsförmedlinger, antagligen mer specialiserade på specifika yrken än att vara en helhetslösning. Jag tror mycket på den lösningen, arbetsförmedlare spelar en oerhört viktig roll när det gäller företagens rekrytering. Kan de inte leverera förlorar företagen mycket på det. Den stora 40-talsgenerationen lämnar ett stort tomrum på arbetsmarknaden. Problemet ligger inte att hitta personer som kan fylla dessa platser, det måste vara förmågan att hitta rätt person till rätt jobb. Då kanske den svenska arbetsmarknadsmodellen behöver en mer flexibel lösning, det är en utmaning inför framtiden.