måndag, maj 03, 2010

Röd omställning? Nej röd återställning

Idag kom dagen, den dag då vi skulle få reda på vad som skulle få betala de rödgrönas satsningar. Den hela bilden uteblev dock lite grann, mycket ägnades åt stora satsningar och besparingar. Indragen nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga, besparing av försvaret, en ny förmögenhetsskatt och ökade kostnader för bil- och lastbilstrafik. Vad vanligt folk får betala uteblev dock lite. Inte mycket fokus lades på det faktum att långt många fler än de med högre inkomster får betala för de rödgrönas satsningar. Några av de förslag som jag ser som allvarligt för svensk framtid:

Arbetsgivaravgiften för de som anställer unga fördubblats, det motiveras med att det enligt experter inte gett den effekt som var avsedd. Sanningen är den att sänkningen omfattar även de som finns inne på arbetsmarknaden, till följd av den finansiella krisen och tappet i antalet sysselsatta har nettoförändringen varit liten. Skillnaden blir med ett slopande av avdraget, för den drabbar rakt över, för de som har unga anställda eller de som är på väg att anställa. Där drabbar avdraget rakt igenom. En skattechock för de som har unga anställda.

Höjd skatt på bensin och ökad kilometerskatt i utbyte mot ökat avdrag för resor till och från jobbet. De rödgröna gör det tydligt att de som bor med långa avstånd och får avsevärt höjda kostnader för de resor som de gör privat. Kostnaderna för åkare ökar då ökade kilometerskatter för tung trafik riskerar öka kostnaderna me hundratusentals kronor för en åkare med ett visst antal lastbilar i sin ägo. Dessutom höjs skatten på bensin och tobak ytterligare, det ser jag som ett tecken för att kunna finansiera sina satsningar mer än att kunna fokusera på ökat folkhälsoarbete.

Nedsatt förvärvsavdrag, det så kallade jobbskatteavdraget trappas av. En avtrappning på förvärvsavdraget sänder en tydlig signal till läkare, jurister eller civilingenjörer och de som läser till dessa yrken. År av plugg ska straffas för att man får ett högkvalificerat arbete med högre lön. Dessutom har ett jobbskatteavdrag med avtrappning lägre självfinansieringsgrad än de två första stegen i jobbskatteavdragen. Trots allt finns den största delen av jobbskatteavdraget kvar, den skatt som mött mycket motstånd från de rödgröna under mandatperioden.

RUT och ROT avskaffas, den senare på sikt men när konjunkturen vänder försvinner den med. Enligt Almega försvinner drygt 5 500 jobb inom den hushållsnära sektorn om RUT-avdraget avskaffas. Beskedet är också att avdragen som gett tusentals nya jobb, gjort många tjänster inom bygg- och städbranschen vita ska bort och de som fått jobb genom avdraget tappar osäkerheten med ett vitt jobb. Tjänster riskerar att bli svarta igen då utrymmet för att köpa vita tjänster minskar.

Besparing av försvaret med 2 miljarder. Den tydligaste och tyngsta stöten i de rödgrönas budgetmotion. Som att behandla en anorektiker med svältdiet, Sveriges roll i internationella insatser ska tonas ner, är det något som vänstern har lyckats baxa igenom? troligen är det så, kan man förvänta sig en mer vänsterinriktad syn på de rödgrönas utrikespolitik? Med fokus på att tona ner Sveriges roll i internationella lär vi se en helt annan syn i svensk försvars- och utrikespolitik. Det ta tycker jag är helt ansvarslöst, försvaret har redan gått igenom stora prövningar och har numera vänta miljardunderskott till miljardöverskott. Det är även viktigt att visa på det svenska försvarets roll i internationella insatser, den rollen riskerar att förändras med de rödgrönas färdriktning.

Om man skulle lyfta fram några positiva saker med de rödgrönas budget är det fokus på minskade arbetsgivaravgifter som tyvärr äts upp av andra kostnadsökningar. Positiva element är också att Vänsterpartiet inte har fått igenom mer omfattade skattehöjningar på vanligt folk, Miljöpartiets krav på en bensinskattehöjning på två kronor uteblir. Man kan gott och väl säga, är du en kedjerökande, alkoholdrickande höginkomsttagare med bensinslukande bil och en dyrare villa än normalt, det är ett exempel på en stor förlorare i och med de rödgrönas förslag. Dock är det en bild som är ytterst ovanlig i högskatteriket Sverige. De verkliga förlorarna är de vanliga personerna som dagligen går till jobbet. Höjd skatt för låginkomsttagare för att en höginkomsttagare ska få mer som arbetslös. Fler än de som de rödgröna påpekar måste betala.

Bloggar: Kent, Tokmoderaten, Per, Rödgrön.se, Moderat.se, Mary, Peter, Johan, Stefan.

Media: AB, AB, AB, AB, AB,
DN, DN, DN,Exp, Exp, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD, SvD, SvT, SvT, SvT.