tisdag, maj 04, 2010

Saker som jag vill se Alliansen göra

Alliansen har gjort ett utspel, nio saker de inte tänker göra. Den främsta tanken är förstås, vad tänker de göra? Nu vet ju jag att Alliansen har varit enormt reforminfriande under den senaste mandatperioden. Man kan ju se dagens utspel som en markering mot de som man inte tänker genomföra, en markering om det man tänker stå upp för att skydda. De rödgrönas utspel om högre skatter på inkomster, bensin, kilometerskatter, förmögenhets- och fastighetsskatt är några reformer som jag vill se Alliansen stå upp emot. Med utgång från deras ntio punkter skulle jag vilja se det ur min synvinkel, det här vill jag se Alliansen göra:

Vi lovar att inte höja skatten för vanliga löntagare.
Alliansen ska fortsätta sänka skatter för vanliga löntagare.

Vi lovar att inte riskera statsfinanserna genom ofinansierade utgiftslöften.
Alliansen ska ytterligare sanera statens finanser genom avvecklade av onödiga myndigheter, tydligare delegering av den offentliga välfärden etc.

Vi lovar att inte göra det dyrare att anställa unga.
Alliansnen ska göra det ännu billigare och enklare att anställa människor.

Vi lovar att inte avskaffa RUT och ROT.
Alliansen ska jobba för att göra det billigare för fler företag än bygg- och städföretag. Generellt bör ett sänkt grundavdrag gälla för samtliga tjänsteutövande företag.

Vi lovar att inte återinföra fastighetsskatt och förmögenhetsskatt.
Alliansen ska jobba för att på sikt avveckla fastighetsavgiften helt, samt göra det mer lönsammare att spara kapital. Skatt på kapitalvinster bör avskaffas.

Vi lovar att inte förtidsavveckla kärnkraften.
Alliansen ska fortsatt arbeta för en klimatren och effektiv energimarknad som gör Sverige oberoende av utländsk fulel.

Vi lovar att inte införa kilometerskatt.
Alliansen ska arbeta för att underlätta för företag inom åkerinäringen med att utveckla svensk infrastruktur för att minska avstånd och öka framkomligheten.

Vi lovar att inte kvotera föräldraförsäkringen.
Alliansen ska värna familjers rätt till egenbestämmande.

Vi lovar att inte skjuta upp Förbifart Stockholm.
Alliansen ska arbeta för att utveckla både biltrafik samt samt järnvägs- och kollektivtrafik.

Bloggar: Kjellberg, Snällman, Stefan.
Media: DN, DN, Exp, Exp, SvD, SvD, SvT.