torsdag, maj 27, 2010

SIDA:s agerande får konsekvenser

Buller och bång får man kalla det, regeringen storstädar och byter ut ledningen för biståndsorganet SIDA. Det var en överraskande nyhet i sig, men det är förstås förståeligt att denna åtgärd tas. Skattepengar och biståndspengar i synnerhet kräver hård kontroll. Det är pengar som är till för viktiga ändamål likt varenda skattekrona bör vara. Det är förstås ett arbete som regeringen måste genomföra, att varje skattekrona används på rätt sätt, det som inte behövs ska förstås ges tillbaka till folket.

Det är förstås viktigt att regeringen värnar om skattebetalarnas pengar på alla plan. Inte minst är det viktigt när det gäller den andel som vi svenska skattebetalare ger ifrån oss i form av bistånd. Sverige är i särklass när det gäller bistånd, och den nuvarande regeringen gör inget undantag, Sverige når upp till det uppsatta enprocentsmålet. Det är förstås en väldigt generös politik, men ibland tenderar den att bli bristfällig, pengar hamnar inte riktigt där de är tänkta att hamna. SIDA är ett organ som tidigare har fått kritik för bristande kontroll. Biståndsminister Gunilla Karlsson har tidigare i riksdagen stått och förklarat att man inte riktigt har koll på vartenda öre försvinner. Ärligt och uppriktigt, men det är viktigt att man inte mörkar problemet i biståndsmyndigheten, utan tar tag i saken och försöka göra den mer effektiv.

Regeringens agerande är ett drastiskt grepp, men det behövs åtgärder för att komma åt problemet med SIDA:s bristande ekonomiska hantering. Intern kontroll är minst lika viktig som kontrollen över de pengar som är tänkta att nå ut till där de som bäst behövs. Jag finner det konstigt att man inom SIDA inte har tagit ett mer allvarligt grepp gällande de sin egen ekonomiska hantering. Just en bristande intern hantering ger ju ett sken av en myndighet som inte förmår att hantera stora biståndsmedel. Kan man inte sköta saker internt, kan man då sköta saker externt?

Jag får hoppas att omorganisationen av SIDA kan ge ny luft under dess vingar. Det vilar förstås ett enormt ansvar hos den nya ledningen att hand om en myndighet som skötts allt för dåligt för att förtjäna respekt som ett statligt organ som inte hanterar skattepengar på ett felaktigt sätt. Som skattebetalare måste man förvänta sig att de pengar som går till bistånd, når fram, att kontrollen av dessa pengar blir mer aktiv. Man måste som regering och ansvarig myndighet ställa höga krav på att dessa medel hanteras korrekt. Det är det ansvar som jag hoppas att regeringen tar och som även SIDA nu ser över att att också ta.

Bloggar: Fredrik, Johan, Kent, Norah,
Media: AB, AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD, SvD, SvT, SvT, SvT.