måndag, maj 03, 2010

Skapa ett Sverige där individen tillåts växa

Veckans bloggdebatt tar sig an i kölvattnet av de rödgrönas budgetmotion där man egentligen hade viljat rikta fokus mot just de förslag som vi ser skapar en fel väg ut ur krisen för Sverige. Dock riktar det fokus på det som vi gör som alliansanhängare, varför Alliansen förtjänar förlängt förtroende. Alliansen gick till val 2006 med ambitionen att regera tillsammans, det med en rad breda överenskommelser i olika politiska områden ritade man om den politiska kartan i kampen mot en socialdemokrati som hade förlorat sin förankring som en enpartiregering. Nu riktas fokus mot att kämpa för det som vi tror på, att folk förtjänar mer i plånboken, att valfriheten ökar, att vården blir mer jämlik och ingen lämnas utanför. Vad har gjorts bra? Vad kan göras bättre? Gär är några reformer som jag ser som viktiga och varför Alliansen är förtjänar sitt förtroende.

Jobbskatteavdraget är regeringens viktigaste reform. Den har gett vanligt folk ett större ekonomiskt utrymme i vardagen, en undersköterska som tjänar 18 000 kr i månadenhar fått en månadslön mer per år efter skatt. Skiktgränsen för statlig inkomstskatt har höjts, vilket sänt en signal för att det även ska löna sig göra karriär. Förmögenhetsskatten har tagits bort och fastighetsskatten har ersatts med en kommunal fastighetsavgift, i fortsättningen hade jag viljat se att även den försvinner. Arbetsgivaravgiften för den som anställer unga har halverats, nystartsjobb har instiftats för att underlätta för de som varit utanför arbetsmarknaden att komma in, mer av dess effekter hoppas jag ser när tillväxten vänder uppåt och arbetslösheten vänder neråt.

Sjukförsäkringsreformen har gjorts om till en omställningsförsäkring där den individuelles förutsättningar utvärderas från dag ett. Under mandatperioden har sjukförsäkringssystemet reformerats för att undvika att allt för många faller mellan stolarna. A-kassan har gjorts om till en omställningsförsäkring i väntan på nytt arbete, Arbetsförmedlingen har fått en tydlig roll, förmedla jobb.

Försvaret har förändrats mer mot sin roll som insatsförband i rollen i internationellt utbyte. Under den senaste mandatperioden har försvaret äntligen fått sin finansiella tillkortakommanden. Miljardunderskott har vänts till miljardöverskott. Efter år av neddragningar och fortsatta underskott har Sten Tolgfors som minister omformat till en gren som kan bära sina egna kostnader i högre grad och spelat en allt tydligare roll i internationella insatser.

Ett omfattande arbete att reformera vård och skola. Idag lever fler landsting upp till vårdgarantin, en kömiljard som instiftats har gett den effekten att bara ett landsting inte har levt upp till dess krav om minskade köer i sjukvården. Vårdvalmodeller blir allt vanligare, den enskildes rättighet att själv välja vårdgivare har ökat. Arbetet med att göra vården mer jämlik oavsett landsting är ett viktigt arbete som måste få fortsätta ha hög prioritet i Alliansen utvecklingsarbete. En reformering av skolan till att att omforma gymnasiet med tydligare fokus på de yrkesinriktade programmet. Tydligare fokus på att komma tillrätta med de elever som hamnar efter kunskapsmässigt. En bra reform är att det nu gäller samma regler för kommunala som friskolor, ingen ska slippa undan att brista i kvalitet.

Med en rad viktiga reformer skulle jag vilja se mer fokus på följande under en mandatperiod som kommer att präglas mer av tillväxt och återgång till sundare statliga finanser. Mer av det som jag vill se Alliansen göra under nästa mandatperiod:
  • Fortsätta arbetet med att bryta normen om Sverige som ett högskatteland. Sverige ska vara det omvända skatteparadiset där varje enskild får känna fördelen av eget arbete, få känna att denne har utrymme att klara vardagen och ha över till nästa månad. Alliansen måste även fortsätta skapa ett mer gynnsammare Sverige där det tillåts att att vara framgångsrik utan att straffbeskattas.

  • Fortsätta öka valfriheten i vård och skola. Jag vill se mer fokus på en patientpeng inom vården, där patientens rättighet att själv välja vårdgivare förtydligas.

  • Öka interaktionen mellan skola och näringsliv, på gymnasie- och högskolenivå. Utbildning på gymnasium och högskolan måste få en tydligare förankring till arbetslivet än vad den har idag. Program av mer teoretisk natur måste få större förankring i näringslivet. Gymnasieskolor, högskolor och universitet måste ta mer ansvar i att knyta sina utbildningar närmare arbetslivet för att underlätta studenterna inträde på arbetsmarknaden.
Alliansen har förvaltat sin roll som en reformregering. Tydliga insatser har gjorts under mandatperioden. Sverige har under de fyra senaste åren gått igenom en allvarlig finansiell kris. Där har Sverige kommit ut bättre än många andra länder, tack vare att sunda statliga finanser har varit prioritet os alliansregeringen. Det har gett utrymme till ytterligare reformer när andra länder tvingas till självsanering. Med erfarenhet i hand, de senaste årens förutsättning visar på varför Alliansens linje är den bästa linjen till varför de förtjänar fyra år till.