lördag, maj 01, 2010

Sköna maj välkommen

1 maj är en av de mest tveksamma helgdagarna under året. En gång varje ska Sverige stanna upp för att någon promille av den svenska befolkningen ska gå ut och demonstrera mot vad de ser, orättvisorna i samhället, orättvisorna som de själva till största del har orsakat. Bristen på självkritik har varit något som jag märkt. Det är väl därför jag brukar beskriva arbetarrörelsen som Sveriges svar på Don Quijote, en rörelse som strider mot orättvisornas väderkvarnar, men de har ju till stora dela tillverkat väderkvarnarna själva.

Jag funderade lite på vad det kan tänkas demonstreras mot idag på första maj. Säkerligen kommer mycket av udden riktas mot regeringens sjukförsäkringsreform, den reform som enligt dem är så cynisk för att den från dag ett ser över enskilda människors förmåga att gå tillbaka till eget arbete, inte cementera dem i evigt utanförskap som det tidigare var. Nu vet vi inte riktigt vad de rödgröna vill i frågan, allting ska förpassas till en utredning. Det är dock klart, det hörs mer om människors rätt att få vara sjuka när de är det, inte människors förmåga att få bli friska. Nu avgörs ju inte Försäkringskassans regler hur sjuk du är, utan vilken arbetsförmåga du har.

Vad mer kan arbetarrörelsen tänkas demonstrera emot? Situationen för de med låg- och medelinkomster har fått sin situation avsevärt bättre under Alliansens tid. En rad reformer har gjorts för att stärka företagens konkurrenskraft, svensk offentlig ekonomi har hållts stark under krisen. Vad ska då de rödgröna demonstrera emot?
  • Att en undersköterska fått nästa en hel månadslön mer per år efter skatt?

  • Att regeringen gjort det billigare för företag som anställer unga?

  • Att kärnan i den offentliga sektorn har pririterats under krisen?

  • Att regeringes reformer genom ROT och RUT gjort mycket för att göra svarta branscher vita, vilket gjort det möjligt för människor som arbetar i dessa branscher bättre villkor i form av rätt till a-kassa, rätt till pension och en grundtrygghet i de avtal som regleras av svensk abetsmarknad?

  • Att valfriheten i vård, skola och omsorg har ökat, att människor fått rätten att själv göra sina val?

Säkerligen finns det två saker som kommer att lyftas fram, a-kassa och sjukförsäkring. Det är mycket bidrag och utanförskap som det ska skallas om, men frågan är vad de kommer ropa om när det gäller rätten att komma tillbaka i arbete. Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson sa i veckan att det är politiken som ska fixa jobben, var har hon tänkt att de jobben ska komma? Tänker Vänsterpartiet fortsätta kämpa om 200 000 fler i offentlig sektor, en reform som de har haft svårt att förklara hur det ska finansieras. Arbetarrörelsen kan ju inte tänkas demonstrera mot de lättnader som jobbskatteavdraget har gett låg- och medelinkomsttagare, allt annat kan tänkas osolidariskt, då många människor inte gör sitt val efter ideologi, utan efter hur deras ekonomiska situation påverkas av politikers löften och beslut.

Säkerligen kommer fokus riktas mycket mot Miljöpartiet, dragloket i den rödgröna rörelsen, deras ess i rockärmen Maria Wetterstrand som gett mycket skjuts i de opinionssiffror som gynnat Miljöpartiet. Det förra språkröret Briger Schlaug ger sin syn på vad de rödgröna ska manifestera en dag som denna. Dock väljer de två i Miljöpartiets framkant att ta det lugnt och vara i det gröna. Det tänker även jag göra.

Den första maj lär säkert bli en dag fylld av kamp inom arbetarleden samt utrymme för en del ytterligare lösten til allt och alla. Ett till dagen passande yttrande om att skatteklyftan mellan arbetar och pensionärer ska tas bort, frågan är ju om skatter för pensionärer ska sänkas, skatter för arbetar ska höjas eller om det blir både och. Vad som dock är bäst för pensionärer är om folk arbetar, även en dag som denna. Solidariteten är något som de rödgröna vill värna om, att orättvisorna i samhället ska bekämpas. Dock är det bättre för solidariteten och mot orättvisorna om folk arbetade mer, även denna dag och inte mindre. Mitt sätt att manifestera mot orättvisor är att arbeta, inte att tvingas lägga ner mitt arbete en dag som denna. Det kan tänkas kontroversiellt att tycka att den röda dagen ska tas bort frpn första maj. Men framtiden byggs av att människor får arbeta, även en dag då någon promille vill göra något helt annat än att arbeta.

Bloggar: Tokmoderaten, Kent som deltar i bloggduell med Johan Westerholm, Peter om vikten av att demonstrera på första maj.
Media: Exp, Exp, Exp, Svd, SvD