lördag, maj 22, 2010

Socialister sätter krisen på undantagGunnar Hökmark har visat i Europaparlamentet att att det behövs hårda tag mot att motverka den finanskris och de sönderkörda statliga finanserna som har skapat oro på den finansiella marknaden. Den nya finanskrisen är likt den gamla, jag har tidigare pekat på den, upphovet till finanskrisen skapades inte på Wall Street, det skapades av regeringarna själva. USA pekar på det exemplet att den första krisen påverkades av att man från politiskt håll la sig i bolånesektorn. Alla oavsett betalningsförmåga skulle få rätt till huslån. Låneinstitut kunde ta ökade risker då staten gick in som garant, de skulle ändå få sina förluster täckta om folk inte skulle kunna betala. Tillslut slog det bakut, Lehman Brothers konkurs skapade en lånekris.

Den nya krisen skapas i länders statliga finanser. För att möta krisens effekter av att företag tappar i efterfrågan har staten återigen blivit garanten för dåliga finanser. Företag som inte klarat av de marknadsmässiga förutsättningarna garanteras även här en lindring i form av massiva statliga stimulanspaket. Spanien, Grekland och Storbritannien är exempel förutom USA där detta exempel tillämpas. USA för den delen där bolånekrisen uppstod möter nu den första krisens effekter med att skapa en ny kris. President Obama går till historien som eldat på det amerikanska budgetunderskott mer än någon annan. Faktum är att han har eldat på budgetunderskott mer än alla tidigare presidenter tillsammans, inklusive George W Bush.

Sverige i sin tur fick sin släng av finanskris. Skillnaden här jämfört med många andra länder är en betydande sak enligt mig. De statliga finanseran har till skillnad från många andra länder inte satts på undantag. Alliansregeringen gjorde det klart att den kris som slog till inte skulle drabba kärnan i välfärden, på det sättet som den gjorde på 90-talet. Resultatet står helt och hållet i kontrast till många länder. Sverige kan möta tillväxten med utan krav på åtstramningar, skattehöjningar och nedskärningar. Hittills i år har kommun och landsting kunnat räkna med runt 38 miljarder mer i ökade statsbidrag. Under krisens inledande skeden ropades om att staten skulle gå in med liknande stöd. Samma visa som tillämpas ute Europa sjungs nu av den vänster som vill möta framtiden med samma insatser som i Grekland, Spanien och Storbritannien I ena stunden klagas det på det uppkomna underskottet, i andra vädjas det om insatser som skulle öka på underskottet ännu mer.

Socialisterna har i många fall visat på hur de ser på krisen. Det är omfattande investeringar, ökade utgifter och ökat skatteintag. Klarar man inte av att betala nu kan man alltid skjuta det på framtiden. Det märks inte minst i Europaparlamentet där socialistgruppen visat på ett ointresse att nu ta tag i det hårda jobb som innebär att ta Europas länder ur krisen. Det finns för dem inte i deras vokabulär att det måste till kraftiga åtgärder för att sänka budgetunderskott samt statsskulder. Det är något de vill ta när det blir bättre. Lika lite ansvar som länder har tagit för sin egen ekonomi, lika lite ansvar vill socialisterna ta för att få ekonomin i balans igen. Det är en blindhet inför hanteringen av skattebetalarnas pengar. Oppositionslandstingsrådet Ilija Batljan sa i debatten kring bygget av nya Karolinska Universitetssjukhuset att man blåser skattebetalarna. Detta kanske vore mer passande när man recenserar socialistgruppens vilja att vilja ta ansvar nu.

Bloggar: André, Den hälsosamme ekonomisten, Hökmark, Kent.
Media: AB, DN, SvD, SvT.