söndag, maj 09, 2010

Söndagskrönika om keynesianismens förfall

Grekland kan bli en en fördel för Alliansen i valrörelsen. Mycket pekar att Reinfeldt och Borg kommer att använda krisen i Grekland för att påminna vikten om en ansvarsfull ekonomisk hantering för att klara sig genom krisen. Mycket har pekat på att den återhållsamhet som Sverige har haft under de senaste åren har gett resultat och speglat Sverige som ett land där starka offentliga finanser är av vikt för att inte hamna i den kris som många länder har hamnat i. Genom krisen har det höjts flera röster även i Sverige om mer investeringar för att lindra krisens effekter på arbetslösheten. Sverige är ett exportberoende land och en nedgång får snabbt konsekvenser. Dock har det visat sig att den återhållsamhet, frånvarandet av allt för stor generositet gällande den offentliga ekonomin gett resultat. Läget är inte lika allvarligt i Sverige som i en del andra länder.

Grekland har på många sätt framstått som ett land med bristande hantering av sin ekonomi. Den nya krisen handlar egentligen inte om en kreditkris, utan en kris där hela stater går på knäna. Förklaringen kan vara många, enligt mig finns det en gemensam nämnare. I många av de länder som hängs ut, Grekland, Spanien och Storbritannien har den offentliga ekonomin stått i fokus. Det är här keynesianismen visat sina svaga sidor. Allt för generös hantering och dålig återhållsamhet av det statliga finanserna har gett en situation som kommer bli smärtsam för en del. I Grekland är den bristande hanteringen av de statliga finansera så pass illavarslande, inte minst med tanke på att det är ett land där man får bonus för att bara visa sig på jobbet. Kanske en miljöpartistisk dröm, få ersättning bara för att vara utan att behöva arbeta, vem vet?

Om man får sammanfatta regeringens hållning genom krisen, har den i många delar gått emot keynesianismens grundtankar. Återhållsamhet är något som har varit ledordet för Anders Borg när han har hanterat den svenska ekonomin under krisen. Svensk hantering av finanskrisen har i många fall fått goda omdömen i internationell media, den nya svenska modellen är något man ser till i syfte att framhålla en ansvarsfull hantering av statliga finanser. De konservativa i Storbritannien har sett mycket till Sverige i utformningen av sitt parti. David Cameron som med all sannolikhet kommer att stiga in genom dörren till 10 Downing Street har sett de Nya Moderaterna som vägledning när han har omformat Tories till att bli mer regeringsdugliga i brittiska väljares ögon. En av hans viktigaste frågor har varit att ta hårda tag i den brittiska ekonomin snarast möjligt, ett smärtsamt elddop som britterna måste gå igenom för att inte möta samma öde som grekerna.

Om nu tusen miljarder är mycket är det precis den börda som läggs på Grekland för att de ska kunna hantera sin egen kris, en kris som skulle var förödande om den gav effekter i de länder som har tagit samma väg genom krisen. Jag kommer hålla ett öga på hur David Cameron kommer att vända den brittiska ekonomi när han har rott i land den viktiga överenskommelse som han måste få för att Tories ska kunna bilda regering med stöd av Liberaldemokraterna. Kraftiga nedskärningar i den offentliga ekonomin är något som Cameron antytt under hela valrörelsen, det kommer vara hans viktigaste och tuffaste uppgifter för att återupprätta Storbritanniens anseende. Det finns inte utrymme för keynesianism och, det är självsanering som är den nya vardagen för de länder som tappat greppet om sina offentliga ekonomier.

Bloggar: Fredrik, Kent, Peter.
Media: AB, AB, DN, DN, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD, SvT.