måndag, maj 17, 2010

Stabila finanser är valvinnande

Stabila statliga finanser är en viktig fråga i valet, det om man får tro det Finanspolitiska rådet, regeringens egeninstiftade institut. Därmed går de på samma linje som regeringen Reinfeldt har bedrivit under sin mandatperiod att den ordning och reda som de har viljat hålla har gått hem hos rådet. Det kan tyckas att detta blir en viktig för en sammanhållen och stabil regering att denna fråga blir av vikt när de söker väljarnas förtroende i höst. Jag är inte emot att just denna fråga belyses, inte heller Reinfeldt och Borg har inget emot att denna fråga belyses. Det finns de som har viljat använda budgeten till mycket annat, och Sverige kunde ha funnits i en helt annan position om denna politik hade bedrivits.

Dock kan jag finna det lite tvetydigt i Finanspolitiska rådets rapport. Arbetsmarknadssatsningarna är något som regering kunde ha gjort mycket bättre. Min fråga rådet hade viljat se skulle ske på det området. Arbetsmarknadsutbildningarna skars ned när de ansågs var för många i en tid när de inte spelade stor roll. Det är värt att notera att dessa har byggts ut när det nu behövs. Alltför stora arbetsmarknadsmässiga satsningar enligt mig skulle skapa stora kostnadsökningar. Det är viktigt att se Sverige som det är, ett extremt exportberoende land. Jobben växer fram främst genom att regeringen går in och styr arbetsmarknadens utformning, gör den mer flexibel i syfte att företag vill rekrytera.

RUT och ROT är en spännande fråga och en fråga som tas upp av rådet. Regeringen bör känna sig nöjda över den bedömning som rådet ger i frågan om RUT, en samhällsekonomisk effektiv. Det är förstås bra och helt rätt. Fler företag inom tjänstesektorn, en bransch där möjligheten för många nya jobb är stor bör få del av skattelättnader. Det kan tänkas vara favoriserande med riktade skattelättnader mot vissa företag, men Finanspolitiska rådet tycks gilla RUT-reformen. Låt oss då se hur vi kan utveckla i riktningen mot en generell skattelättnad för alla företag. Det är ju en signal som regeringen kan skicka till företag som är etablerade och vill etablera i Sverige.

Finanspolitiska rådet är enligt mig en bra instititution som bör fortsatt spela en viktig roll i regeringens finanspolitiska hantering. Rådet har till syfte att vara opolitiskt och se till vad som är bäst för Sveriges ekonomi både nu och framöver. De ser även till omvärldens förutsättningar och utamningar då Sverige som exportland påverkas extremt mycket av utvecklingen i omvärlden. Just stabilitet är en viktig fråga som bör få en mer central roll inom det internationella samarbetet, inte minst inom EU. Därmed fyller Finanspoltiska rådet en oerhört viktig roll, en roll så pass viktig att dess utveckling bör diskuteras.

Media: SvD, SvD, SvT.