torsdag, maj 27, 2010

Vilken opinionsbonanza!

Jag har ställt mig den frågan hur det skulle bli med Moderaterna som största parti, det är förstås en smickrande tanke, men den är inte helt osannolik. Novus senaste mätning visar på det, den visar inte bara att vår insats som politiskt aktiva avgör valet, det avgör även om vilket parti som får träda upp på tronen som Sveriges största parti. Det är utmaningen som säkerligen lockar många att göra allt vad de kan för att nå framgång.

Just mätningen säger inget direkt till skillnad från övriga mätningar, de pekar på ungefär samma trend. Om man ska uttyda några tecken är det följande, Moderaterna kan nå till nivåer som de tidigare inte har varit på, Socialdemokraterna riskerar bli mindre än vad någonsin tidigare har varit. Det är förstås ett gissel för Socialdemokraterna, de rödgrönas framgång i opinionen kan inte tillskrivas socialdemokratin, det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet som drar upp opinionssiffrorna. Någon strateg måste väl fundera på hur det kan vara på det viset, hur det kommer sig att Socialdemokratin inte tjänar på opinionsövertaget.

Men till skillnad från de rödgröna är det de största partiet som drar upp siffrorna i Alliansen. För de rödgrönas del är just Miljöpartiet det parti som drar upp opinionsövertaget, det parti som flest väljare skulle kunna överge för ett borgerligt alternativ. Moderaterna tjänar mycket, inte bara på att de är största parti i Alliansen, de tjänar på att just deras frågor som ekonomi, skatter och jobb kommer att bli centrala i valrörelsen. Många vill peka på just det att övriga allianspartier ligger nära fyraprocentstrecket, men jag tror att läget kommer att utveckla sig än mer inför valet, och risken för att just det strecket kommer att fälla några av dessa partier.

Detta är inte bara en mätning, det är en av alla de mätningar som kommer att nå ut i media fram till valet. Just opinionshetsen nu är större än vad den tidigare har varit. Och ovissheten kring just mätningarna gör att den insats som räknas blir den som görs av oss aktiva. Dock kan vi säkert säga att detta avgörs av oss aktiva, läget i opinionen är för jämt för att kunna luta sig tillbaka. Men det är förstås glädjande att se att valet ligger i våra händer och att det är vår insats som räknas.

Det går dock att uttyda vissa tecken, Moderaterna är nästan ikapp Socialdemokraterna. Det om något borde vara ett gissel för Mona och Co. Just Socialdemokraterna är problemet inom de rödgröna. Valet kan utveckla sig inte till bara att Alliansen säkrar regeringsmakten ytterligare fyra år, Socialdemokraterna tappar rollen som statsbärande parti och riskerar även att mista titeln som största parti. Det om något är något som många kommer att kämpa för, därför valet 2010 är ett val som kan rita om det svenska politiska landskapet framöver.