lördag, maj 22, 2010

Wetterstrands politik skapar inte entreprenörsskap

Nej, jag vill inte heller säga att Maria Wetterstrand är en trovärdig person när det kommer till sakfrågorna. Jag märkte lite debatt på Twitter kring Kent Perssons inlägg, att det var Maria Wetterstrand som person som var fokus i Göran Skyttes kolumn. Till en början skulle det kunna låta som en attack på personen Wetterstrand, inte de frågor som hon och hennes parti driver. Jag får själv säga att just hennes person är något som har varit till hennes fördel, rak och tydlig i sitt resonemang, men vad tycker hon egentligen. Om det enligt Kent Perssons tycke är att det är kritik mot Maria Wetterstrand är just det som är mycket av problemet kring medias granskning av Miljöpartiet, för mycket fokuserar på hennes person och inte hennes politiska budskap. Där tycker jag dock att Skyttes resonemang pekar på vad Miljöpartiet iallafall egentligen tycker.

Som Skytte pekar på en rad entreprenörer, som Kamprad, Grimaldi och Percy Nilsson är detta personer som knappast har behövt stöd från staten för sina idéer. Man kan ju fråga sig vad det är som Miljöpartiet vill, när de vill underlätta för folk att bli entreprenör när de borde lägga fokus på hur det är att vara entreprenör. Jag skulle inte vilja påstå att det är brist på personer med goda entreprenörsförmågor, problemet enligt mig ligger i förutsättningarna att vara entreprenör i Sverige. Förmågan att få växa som entreprenör efter sina egna förutsättningarna är den mest rättvisa synen på entreprenörsskap. Förutsättningarna skapas genom att man ser till entreprenörernas bästa hela tiden, inte bara i någon form av uppstartsfas.

Där ligger mycket av Miljöpartiets fokus tycker jag, det är välkommet att försöka bli entreprenör, men om du misslyckas kan du ju alltid gå tillbaka till ditt gamla jobb. Det är ju oerhört cynisk politik att vilja skapa fler entreprenörer men inte se till deras förutsättningar att kunna leva på sitt entreprenörsskap. Jag kan säga likt kritiken från Skytte och några bloggkollegor, att detta är Miljöpartiets bristande trovärdighet i denna fråga, de vill skapa ett friår för att få in folk på arbetsmarknaden, de skapar ett form av friår för att folk ska få kunna prova på entreprenörsskapet. Det blir inte trovärdigt om man inte fokuserar på själva entreprenörsskapets förutsättningar. Där finns det andra som ser dessa utmaningar.

Bloggar: Fredrik, Peter.