tisdag, juni 08, 2010

Är bruttolön viktigare än nettolön?

"Borgs bluff" skriver Aftonbladet och upphöjer det med några teckenstorlekar. Det är en ganska talande rubrik för hur de vill att artikeln ska genomlysa, regeringen döljer vad de egentligen vill. Men den viljan som de enligt vissa verkar dölja, är den så farlig egentligen? Jobbskatteavdraget genomfördes på två anledningar, den skulle ge mer i plånboken varje månad för en vanlig inkomsttagare, drivkraften för arbete skulle öka. Fler i jobb var det talande målet, då mer kvar i plånboken ökade nyttan av eget arbete. Det var en reform som fungerade väl till en början, fram tills lågkonjunkturen och den globala finanskrisen.

Vad som målas upp är ett påstående om att regeringen inte vill visa på att de vill hålla lönerna nere. Nu har vi det rimliga förhållandet att lönenivåerna är något som inte direkt påverkas av staten, den biten ligger på arbetsmarknadens parter att lösa. Men regeringen jobbskattereform ger vissa incitament för arbetsmarknadens parter att hantera. En aspekt, den om att lägre skatt ger mer i plånboken ger ett upphov till att fackens krav på löneökningar kan hållas nere. Det är en rimlig lösning, men som ska hanteras av dessa parter och inte av regeringen. Men det är här fokus behöver skiftas, inte vad du får i lön, utan vad du får disponera av din egen inkomst efter skatt. På så sätt hålls löneökningarna nere på en rimlig nivå, om man får till mitt enkla nationalekonomiska kunnande.

Det kommer ett ganska brett bemötande från vänsterhåll om hur illa det är med lägre löner. Problemet är bara att de talar om bruttolöner, inte nettolönen, den del som löntagaren får behålla efter skatt. För visst är det så att den del efter skatt är den som verkligen räknas? Då kan jag inte förstå hur illa det är med lägre bruttolöneutveckling om nettolönen blir högre. Visan kan nog sammanfattas på ett sätt. De rödgröna går till val på att höja inkomstskatterna. Med facket i deras ledband höjs röster om högre löner. Enkelt sätt, höjda skatter tillsammans med högre löner ger mer till statskassan. Men de glömmer något, folk vill ju behålla en del av sin lönekaka. Om den bit de får är för liten kommer de kräva mer i lön, spiralen spinner vidare. Inte särskilt bra nationalekonomiskt, då är det bättre att hålla en rimlig löneutveckling och lägga fokus på att sänka den del av lönen som går till skatt. Fler som betalar skatt ger ett sundare skatteklimat när fler skattebetalare bär upp det, det kan regeringen kontrollera.

Lars Calmfors beskriver det på ett bra sätt, "Om jag får en högre standard genom att min skatt sänks, då har jag inte lika stort intresse av att höja min lön före skatt". Det låter väldigt rimligt, och så bör det vara. Jag förstår Socialdemokraternas linje om att hålla en god bruttolöneutveckling, det bör rimligtvis vara en utveckling som följer de inflationsmässiga ramarna. Men fokus måste mer läggas på vad skattebetalarna får efter skatt. Det är därför som jobbskatteavdraget har införts, för att den ska ge mer i plånboken efter skatt för en vanlig löntagare.

Sven-Erik Österberg och Wanja Lundby-Wedin går ut gemensamt gällande diskussionen om löneökningarna. Ja, kanske finansminister Anders Borg tänker svara på det som har publicerats idag. Jag har i allafall inte sett någon förklaring från regeringen om att styra löneutvecklingen. Det är dock klart att de vill styra skattenivån, för att människor ska få mer över efter skatt. Socialdemokrater tillsammans har en linje om att hela tiden öka statens inflytande över människors ekonomi. Mer i skatt ger mer ekonomiska styrramar, det är dags att kontrollen över skattepengarna återgår till skattebetalarna.

Bloggar: Per Altenberg om "konspirationsteorier", Högberg frågar sig om "sänkt lön för direktörer?", Claes var ute och skrev innan Aftonbladetartikeln, förutseende? ;)
Media: DN.