måndag, juni 21, 2010

De rödgrönas utrikespolitik är fortfarande farlig

Professor Ulf Bjereld pekar på en undersökning från SOM-institutet som enligt honom stärker de rödgröna samarbetet. Många av de frågor som tas upp i undersökningen pekar enligt honom på en situation som enligt honom skulle stärka det rödgröna samarbetet. För mig är det helt och hållet illavarslande. Med den rödgröna utrikeshållningen står Sveriges position på spel då de rödgrönas viljeinriktning är mer konfrontation amerikanska aktörer i omvärlden. En position som skulle skada den transatlantiska länken som dåvarande statsminister Göran Persson prioriterade.

Den rödgröna utrikespolitiken har visat på en vilja i vänstersamarbetet att gå mer vänster än vad de egentligen befinner sig. Svensk utträde ur Afghanistan eller motstånd mot svenskt inträde i NATO är några aspekter, men det nya utrikespolitiska programmet som vänsterkartellen har tagit fram pekar mycket på farligheten i de rödgrönas utrikeshållning, en hållning som skulle skada Sveriges diplomatiska position i världssamfundet. Varför är den farlig?

Det mest oroande men löjeväckande är de rödgrönas krav på att USA ska lämna alla sina militära baser runtom i världen. Jag förstår inte riktigt hur de rödgröna skulle bli en seriös aktör när det kommer till den frågan. USA agerande i många länder, i synnerhet i östra Asien har spelat en stabiliserande roll gällande situationen kring Koreahalvön. Ett amerikanskt amerikanskt tillbakadragande på den här fronten skulle spela stor roll för stabiliteten då den amerikanska närvaron har spelat roll för att minska spridningen av kärnvapen.

Men sammanfattat är det vänsterinriktade kravet på amerikanskt tillbakadragande från sina militärbaser något rent löjeväckande. Det liknar mer en gammal relik från den vänsterinriktade anti-amerikanska rörelsen a la 1968. Det är en tydlig bild på att Vänsterpartiet har fått diktera utrikespolitiken hos de rödgröna allt för mycket. Personligen känner jag mig förlöjligad när jag bara tänker tanken att vänsterkartellens utrikespolitiska hållningen skulle få utrymme i svensk utrikespolitik. Vänsterpartiet är en aktör som vi bör vara försiktiga med, inte minst med sina täta band med diktaturstater som Kuba. Frågan är vilka länder som kommer att spela roll i den rödgröna utrikespolitiska hållningen.

Om det enligt Ulf Bjereld stärker det rödgröna samarbetet att den senaste SOM-undersökningen visar stärker det dock inte bilden av den vänsterinriktade utrikeshållningen som något att eftersträvande. Det är rentav ett utrikespolitiskt program som bara skulle förlöjliga Sverige som utrikespolitisk aktör. Den skulle spela roll för Sveriges position i världssamfundet. Även om det rödgröna samarbetet skulle stärkas på grund av SOM-undersökningens resultat kring väljarnas hållning till vissa utrikespolitiska frågor stärker det inte de rödgrönas utrikespolitiska hållningen som något trovärdigt. Där ligger de långt efter i trovärdighet.

Bloggar: Ekonomisten.