onsdag, juni 02, 2010

Deltagare berättar: terroristanhängare med i konvojen

"Det här är en islamistisk välgörenhetsorganisation. Ganska fundamentalistiska och med rätt så nära band till Hamas".

Henri J. Barkey som är Turkietexpert säger något som borde vara talande gällande aktionen Ship to Gaza. Den turkiska organisationen IHH som är omskrivna för att de enligt många ska ha väldigt täta band med terroristorganisationen Hamas. Det var just dessa som ägde några av de skepp som framfördes i konvojen. Man kan väl inte säga något mer om det, tyvärr var inte alla deltagare duvungar, det har vi redan sett på de filmer som har visats.

Aktionens talesperson Greta Berlin tillägger det som vi redan visste innan aktionen: "This mission is not about delivering humanitarian supplies, it's about breaking Israel's siege on 1,5 illion Palestinians" (AFP May 27). Jag tycker inte jag behöver tillägga något mer i den här debatten, nu sätter jag punkt i mina reflektioner kring denna tragiska händelse. Jag har inte vid någon tidpunkt tyckt att denna aktion har varit lönande. Snarare har den varit skadlig för den fredsprocess, om den nu gick framåt. Jag har tidigare diskuterat detta med Sveriges Israelambassadör Benny Dagan. Israel är väldigt strikta med sin hållning. Jag tycker det är en bra hållning att inte tänja på deras humör. Hela aktionen tänjde på det humöret, oavsett den tragiska utgången.

Avslutande från Dick Erixons blogg:
"Det är häpnadsväckande om inte Mehmed Kaplan känner till att turkiska IHH är en organisation som använder “hjälpinsatser” som motiv för att sprida jihad och står i kontakt med såväl al-Qaida som Muslimska brödraskapet."

Media: AB, DN, DN, DN, Svt.