tisdag, juni 22, 2010

Det är företagandet som byggt Sverige

Det är i många drag en berättigad kritik som kommer från Patrik Engellau och Thomas Gür i DN Debatt, riktat mot både nuvarande och tidigare regeringar. Jag måste få ge dem rätt, villkoren för företag är något som måste ligga i fokus nu när ekonomin vänder, dessvärre har dess villkor bortsetts lite för mycket de senaste åren. Enligt dem har antalet sysselsatta i den privata sektorn legat runt tre miljoner människor, trots att befolkningen har ökat stadigt. Utanförskapet som det börjades talas om i förra valrörelsen är enligt dem en tredje sektor som har växt fram under den senaste tiden. Viljan att underlätta för privat företagande är något som måste prioriteras, och jag ger dem helt rätt att mer borde ha gjorts.

Mycket av det som byggt upp Sveriges välstånd, gett upphov till arbetstillfällen och och stark välfärd har varit de företag som växte fram i industriålderns uppväxtdagar. Dessvärre har deras förutsättningar inte satts i främsta rummet. Många avd e företag som växte upp till storföretag i Sverige är idag baserade utanför Sverige. Något om det borde tala för det företagsklimat som existerar i Sverige. Det är här som jag tycker att nästkommande regeringen har ett stort ansvar att jobba för att stärka det svenska företagsklimatet.

Bloggar: Peter.