onsdag, juni 09, 2010

Det finns en anledning till att jobben kommer

Jag ser Kent Persson använda en rubrik som gör att man nästan får lite Göran Perssonvibbar. "Jobben kommer", ett väl använt retoriskt grepp, men när den användes 2006 klingade det fel, mycket pga av att den som yttrade det mest inte tyckte att jobben var en viktig fråga i den valrörelsen. Men likt Kent och jag vet vi att om jobben kommer gör de inte av sig själv. Det finns en anledning och det är glädjande att se att Sverige nu är i en position där vi kan fokusera mer på tillväxt och reformer än besparingar och skattehöjningar. Den ljusning som nu ses är bra för Sverige och till följd av regeringens förda krispolitik ger det nu utrymme för fler reformer. Alliansarbetsgruppen för näringslivsfrågor presenterade idag några intressanta förslag, jag hoppas kunna reflektera mer kring det förslaget.

Något som rimmar bra tycker jag är satsningen på tjänsteföretag. Restaurang- och frisörföretag föreslås en sänkning av momsen för att stimulera fler arbetstillfällen. Just restaurangsektorn är sektor med många unga anställda. Jag har länge sett att fler lättnader just för dessa företag är viktig, inte minst med tanke på grund av de olika momsnivåer som finns. Det bästa vore om dessa skillnader försvinner i längden. Miljöpartiet har varit drivande om momslättnader för tjänsteföretag, förutsättningarna för dem är dock avsevärt svårare i mitt tycke, dock är det en god inställning gällande de förslagen.

Dagen har präglats mycket av den fråga som kommer att avgöra valet, den om jobben. De rödgröna har gjort allt vad de kan för att lysa problemet och förmedla sitt budskap, men jag känner inget direkt hopp till deras vilja. Genom ett kontrakt vill de tydligare förmedla sin vilja kring jobbfrågan. Det gläder förstås vissa, vilket skapar förhoppningen om att de rödgröna nu ska gynnas av detta. Det brukar dock heta att ju mer tydliga som de rödgröna blir ju mer faller stödet. Kontraktet innehåller en rad ambitiösa förslag, problemet är bara tydligheten om finansieringen inte är densamma. Förslaget om sänkt arbetsgivaravgift för arbetslösa ungdomar är dock bra, därför finns nystartsjobben. Men det största sveket mot de unga finns inte med i kontraktet, det om att göra ungdomar dubbelt så dyra att anställa. De har även lovat att riva upp den reform som de själva genomförde i mitten av 90-talet, den om aktivitetsförbudet.

Det mesta pekar på att svensk ekonomi befinner sig i en vändpunkt, det ser inte ut att bli värre än vad det är. Den här krisen har tacklats väl, så väl att jag till och med såg förre statsminister Göran Persson berömma regeringen för sina insatser. Mona Sahlin skräder dock inte på orden och kallar situationen för "massarbetslöshet". Det är förstås inte värre här än i de länder vars krishantering som Sahlin och de rödgröna föredrog. När jobben kommer görs det med insatser som gör att jobb skapas, inte att politiken är där och skapar jobben.

Tack vare en god krishantering finns nu utrymme för fler jobbreformer som momslättnader för tjänsteföretag. Dessutom har Sverige inte behövt genomgå den sanering som vissa andra länder nu tvingas genomlida, därför har Sverige inte tvingats till skattehöjningar. Det är en ljusning som nu kommer och den måste mötas med en politik som sätter låga skatter före ofinasierade investeringar. Det går inte att skrämma om jobben och eventuell massarbetslöshet om det nu vänder. Och jag hoppas att de reformer som har genomförts den senaste mandatperioden ytterligare kommer att stärka tillväxten likt den gjorde innan krisen slog till.

Bloggar: André, Edvin, Per.
Media: AB, AB, AB, AB, DN, DN, SvD, SvD.