torsdag, juni 17, 2010

Ett beslut för framtiden

Det är ett beslut för Sveriges framtid, den om vad som ska trygga den svenska energiförsörjningen. För första gången har en gemensam energilösning tagits fram, en reform som bygger på hur Sverige ska klara sin energianvändning. Frågan är förstås laddat, eftersom det innehåller ett moment som under lång tid varit under het debatt. Ända sedan omröstningen 1980 har kärnkraften varit en het politisk fråga, och en fråga som intresserat många. Tongångarna under omröstningen 1980 var tydlig, kärnkraften skulle bort. Med tiden och med den kunskap som människor har tagit till sig har kärnkraften vunnit mer stöd och har idag ett stort stöd bland väljarna. Därför trygghet är viktigt för den svenska elförsörjningen.

Det rådande läget motiverar mycket till varför det är viktigt att låta kärnkraften vara kvar. När många kärnkraftsreaktorer stod still under den senaste vintern, fick vi en föraning om hur känslig den svenska elmarknaden var. Ett läge där den svenska elförsörjningen uppehölls av kärnkraft blev rätt allvarlig då dessa reaktorer inte kunde leverera. Den rödgröna vänsterexperimentet har gjort en sak tydligt i frågan om svensk energiförsörjning, kärnkraften ska bort. Numer säger sig Socialdemokraterna ställa sig bakom att inga reaktorer ska avvecklas kommande mandatperiod. Man kan ju undra hur de två vänsterkamraterna reagerar på det.

Just oljan och övriga fossila källor spelar roll. Det miljöpartistiska kravet om direktavveckling av de svenska kärnkraftverken ställer mycket på spel. Den elintensiva industrisektorn är särskilt utsatt för ökade elkostnader. I den takt som Miljöpartiet vill avveckla de svenska kärnkraftverken, ju mer ökar efterfrågan på alternativa källor. Den kortsiktiga lösningen blir allt som oftast kol och olja utomlands. I takt med Rysslands intåg på den europeiska energimarknaden i synnerhet med den tyskryska gasledningen ställer riskerar den få en roll i svensk energiförsörjning. Sverige är ett land med fantastisk förmåga att producera klimatvänlig el, uppbyggt med kärnkraft som är nästintill klimatren. Det känns ju djupt oansvarigt av Miljöpartiet att vilja tillåta en sådan utveckling rent kortsiktigt.

Beslutet om att riva upp kärnkraftsförbudet tas med viljan om att trygga den svenska elmarknanden, men också att ta ytterligare steg för att utveckla mer förnyelsebar energi. Den gemensamma Allianspropositionen bygger på tre principer, att trygga, att förnya och att göra den svenska elmarkanden oberoende av fossila källor som kol och olja. Det är med den bakgrunden som även Centerpartiet har tagit. Det är Centerpartiet som har tagit det modiga steget att ställa sig bakom denna proposition. Det har självklart inneburit kritik både inifrån och utifrån. För min del är jag glad att Centern inser vikten av en svensk energimarknad som utvecklar sig mot ett totalt fossilt oberoende. Det har inneburit att man kortsiktigt fått gå med på att låta kärnkraften vara en del av den svenska elförsörjningen.

Just Socialdemokraterna är det parti med de största problemet. Likt andra frågor delar kärnkraftsfrågan partiet rakt igenom. Det är en situation som är känslig för dem, därför blir det märkligt att man lägger mycket fokus på Centern istället för att ta itu med sina egna problem. Kritik har kommit från egna led, i synnerhet från fackföreningsrörelsen med IF Metall som tung opinionsbildare. Det är självklart att IF Metall är rädda för jobben i sin sektor, en sektor extremt elberoende. Det skapar förstås en svår situation där Socialdemokraterna tar fajten både inom sitt eget parti som med sina rödgröna kamrater.

Nu tas ett beslut för Sveriges framtid. Kärnkraften kommer att finnas kvar för att den helt enkelt behövs. Den svenska elmarkanden tål inte snabba bortfall i elförsörjningen, det med de mål som byggs upp om att den svenska energimarknaden ska gå före gällande sitt fossila oberoende. Riksdagen har tagit ett historiskt viktigt beslut om en historisk överenskommelse. Det är ett beslut som tas för framtiden, och med det här beslutet kan svensk energimarknad fortsatt utveckla sig till att bli ett föredöme när det gäller sitt oberoende av fossila källor. Svensk elmarknad klarar inte av hög osäkerhet, det är därför som denna reform och detta beslut ska trygga den svenska elmarknaden för framtiden.

Bloggar: Albin, Anders, Gustav, Johan, Per.
Media: AB, AB, AB, DN, DN, DN, DN, DN, DN, GP, GP, SvD, SvD, SvT, SvT, SvT, SvT.