måndag, juni 14, 2010

Ett scenario att undvika

Miljöpartiet är Moderaternas främsta alternativ vid en osäker majoritet i Riksdagen. Scenariot byggs upp av att Sverigedemokraterna får plats där efter valet. Dock är den diskussionen något som valet behöver slippa. Valet främst måste handla om de olika politiska alternativen. Den kan inte handla främst om hur de två alternativen ska förhålla sig till en situation efter valet, valet måste avgöras av deras egen politik. Om man dock analyserar det tänkta scenariot är det ett scenario som skulle skapa en mandatperiod fylld av stor politisk instabilitet, det är därför viktigt att inse att detta scenario bör undvikas.

Det förstås ett scenario som behöver undvikas. Att Sverigedemokraterna ska få spela roll i maktspelet är en roll som de etablerade partierna helst av allt vill undvika. Det är en sak att se Sd komma in i riksdagen, att de ska påverka majoriteten är en annan. Trots allt befinner vi oss i ett läge där möjligheten till egen majoritet finns väl som möjligheten att Sd:s roll i det hela leder till att nya allianser bildas för att undslippa Sd:s inflytande. Det scenario där samtliga partier har sagt samma sak är ett speciellt scenario. Sverigedemokraterna ska inte få inflytande på något håll, där öppnas dörren för samrbeten som inte har varit planerade. Det är trots allt två alternativ mot varandra, Alliansen mot vänsterexperimentet.

Läget efter SIFO pekar på en majoritet för Alliansen över de rödgröna, men majoriteten är bräcklig, hela tiden spelar Sd en roll. Frågan är hur de rödgröna gör. Har man en inställning om att inte söka samarbete med de Sd, kan man då i överhuvdtaget lyfta ett misstroendevotum? Där ligger konsekvensen, vill man inte göra sig beroende av Sverigedemokraterna i en regeringsallians, kan man heller inte göra sig beroende av dem i ett misstroendevotum. Riksdagen befinner sig ett mycket intressant läge.

Att Moderaterna väljer att söka stöd hos Miljöpartiet är ett nödvändigt ont om det politiska läget efter valet skulle öppna för det. Arbetet nu ligger dock på att säkra en egen majoritet. Den stora risken ligger inte i att Sd kommer in i riksdagen, den stora risken ligger i att just Sverigedemokraterna får spela en vågmästarroll. Det blir en situation där de andra partierna inte vill samarbeta för att säkra majoritet, men heller inte kan skapa stöd för ett misstroendevotum. Det är ett scenario som skulle skapa en mandatperiod fylld av inrikespolitisk instabilitet. Det är bäst att vi undviker det. Valet måste handla om de två alternativens förmåga att skapa förtroende för sin politik, inte om hur de ska hantera valets efterspel om läget för egen majoritet inte tillåter det.