måndag, juni 28, 2010

Fortfarande någon annan som får betala, del ?

När jag läser Sahlin-Östros artikel på DN Debatt får jag en känsla av upprepande. Hela artikeln i sig verkar vara uppbyggt kring en mall där regeringen först ska kritiseras för sina skattesänkningar, oviljan att förbättra den offentliga sektorn. Sen kommer matandet av de rödgröna vallöftena inför valet 2010. Det känns dock som de kommer i lite i skymundan. Men inget är nytt, detta är redan känt att detta är en del i de rödgrönas offensiv att lova allt till alla, men vilka som får betala är de mer ovilliga att berätta om. Samtidigt fylls jag av en känsla av att för mycket diskussionen nu handlar om resurser.

Problemet som
Norah också speglar är inte resurserna i sig. Den offentliga sektorn har i år fått upp emot 38 mdr kronor mer i tillskott. Den offentliga sektorn har till skillnad från 90-talets krispolitik prioriterats. Enbart regeringens kömiljard var tillräcklig för att göra något åt vårdköerna i landets landsting, bara ett landsting (Västernorrland) levde inte upp till kraven. Inställningen i vården måste komma från tydligare direktiv från politiskt håll. Arbetet med att främja valfrihet och öppenhet inom vården är viktig för att stärka både kvalitén och tillgängligheten i vården. Vårdvalet i Stockholm har lett till uppemot 38 nya vårdcentraler.

Sahlin-Östros gör som sig brukar med en opposition, fel ska hittas och felen ska lösas med resurser. En miljard till att få fler heltidstjänster inom den offentliga sektorn, totalt tolv miljarder mer till välfärden. Men det är fortfarande ingen som berättar hur det ska betalas. Vi vet vilka som får betala. Vanliga löntagare får betala, ungdomar får betala i och med att de blir dubbelt så dyra att anställa. En bättre välfärd kommer inte av direkta resurstillskott, det kommer av en aktiv jobbpolitik där det lönar sig att jobba, det ger mer resurser till välfärden. För bara om man sänker skatten med 100 mdr innebär det att
utgifterna sänks med lika mycket, det är ingen kaka som ska fördelas om man ska besvara megafonkören. Att attackera med falska siffror lönar sig inte, vi har hört den retoriken förr.

Bloggar:
Johan.