söndag, juni 13, 2010

M störst i Sifo, SCB att lita på?

Passar på lördagskvällen under MUF Stockholm Summer Camp att göra en reflektion till Sifos junimätning. Moderaterna gör som i tidigare mätningar och går om Socialdemokraterna. Utan närmare analys går det dock att relatera till nyligen presenterade mätningar som visat på samma sak. SCB:s mätning som inte var en glädjande mätning står i skarp kontrast till övriga mätningar då den var en mätning som inte speglade omsvängningar som har gått att notera i andra mätningar. Valrörelsen pekar mot en spännande uppgörelse där Moderaterna och Alliansen kan gå in i en valrörelse med gott mod.

MUF Stockholm Summer Camp har visat på att det finns många av goda viljor att göra ett hårt jobb att förvandla dessa positiva mätningar till ett verkligt resultat. Nu går vi in en sommar med vind i seglen. En positiv stämning spred sig bland Summer Campdeltagarna när mätningen blev känd. Det är detta som behövs för att många ska känna att framgång är inom räckhåll. Nu vinner vi val!

- Posted using BlogPress from my iPhone