tisdag, juni 29, 2010

Sundbyberg och det demokratiska underskottet

Inlägget om Sundbyberg och kommunens demokratiska underskott blev en liten sak som satte spinn på några håll. Det är kul att saker sätter en fnurra på tråden. När det demokratiska underskottet i en kommun ifrågasätts är det en allvarlig fråga, men väl värd att diskutera. Det blev synnerligen reaktioner kring mitt inlägg gällande ett av Socialdemokraternas starkaste fästen i Stockholm, den kommun som gjorde sig till ett skamligt föredöme när det gäller de styrandes respekt för folks demokratiska vilja. Mycket av ansvaret faller på de som valde att lämna Moderaterna för att söka stöd på annat håll. Socialdemokraterna var inte sena, det handlade ju förstås om makt. Vad är det som har skrivits.

Martin Moberg som var ute tidigt, påminner mig om ett välkänt Youtubeklipp, Storstad är en annan blogg som reagerar på just en väl passande rubrik. Jag ser några grejer som känns tunga, vem vill minnas 30- och 40-talet? Dock är det några påståenden som jag finner lite märkliga. Varför skulle Moderaterna vara för apartheid om de motsatte sig sanktioner? Vad är det för fel att motsätta sig saker som borde lösas av arbetsmarknadens parter? Varför klagas det på att Moderaterna motsatte sig en lag om partnerskap för homosexuella när de själva genomförde en könsneutral äktenskapsbalk den senaste mandatperioden (Socialdemokraterna hade ju tolv år på sig)? Och varför skulle det vara fel att motsätta sig löntagarfonder, "detta satans pack"?

Nathalie Sundesten Landin var en i raden som fick intresse för min artikel. Nej Nathalie, jag är inte emot barns rätt till bra frtidsmöjligheter, men jag kom på att jag inte nämnde allt. Basebollarena, sämst äldrevård i hela Sverige, indraget stöd till frivilligorganisation som jobbar med hemlösa, och en dråplig kommentar om att "det finns inga hemlösa i Sundbyberg". Det är klart att en kommun ska få leva, men när resurserna är knappa får de prioriteras. Tyvärr är det de äldre och de hemlösa som sätts på undantag i Sundbyberg, det är tråkigt.

Till sist vill jag lyfta fram
Peter Andersson, jag väntar på det där inlägget om Moderaternas historia, jag fick som sagt ett litet filmklipp. Men det är som sagt, ger man dem lillfingret, tar de hela armen. Jag hoppas att detta leder till en intressant diskussion kring förhållandena i Sundbyberg. Demokratin har satts på undantag den senaste mandatperioden. Väljarnas beslut har inte respekterats, det är där hållhaken sitter. Men om nu väljarna nu fattar beslutet om ett fortsatt Socialdemokratiskt styre efter den 19 september får det respekteras. Men det är då ett beslut som väljarna har fått ta, inte det makthungriga S-klienteet som satte demokratin på undantag.

Bloggar:
Stefan, Tokmoderaten.