söndag, juni 27, 2010

Vad är vänster om?

De rödgröna ska driva en EU-politik till vänster om Alliansen och Carl Bildt. Det var ju ganska väntat. De rödgrönas samarbete kring utrikesfrågorna har gett ett starkt sken av att gå skarpt till vänster. Vänsterpartiet har i och med det rödgröna samarbetet fått mycket inflytande i utrikesfrågorna, vilket märktes av den gemensamma överenskommelsen i februari. Vad som tills nu har kommit utifrån deras hållning kring EU har varit mer intetsägande. Nu säger man en sak, deras EU-politik ska vara mer till vänster om Carl Bildt, vad är då mer till vänster?

En snabb titt till DN:s rapportering kring vänsterkartellens EU-politiska överenskommelse är att det förstås är en överenskommelse full av en rad kompromisser, ganska väntat i och med det koalitionsbildande som de rödgröna har ståt för. Det är ju gott att Vänsterpartiet och Miljöpartiet accepterar vissa överstatliga samarbeten i enlighet med det europeiska samarbetet. Det är förstås intressant hur man då ställer sig till den agenda som EU vill bedriva, inte bara till att man accepterar EU:s ambitioner gällande en gemensam hållning kring utrikes- och säkerhetspolitik.

En fråga som dock utelämnas med svar är förstås Afghanistan. Hos
G8-länderna kommer nu en vilja om en tidsplan om den internationella insatsen i landet. Det är förstås positivt, men inget som får överskugga arbetet med att garantera säkerhet och stabilitet. Vad vänstersamarbetet vill säga om Afghanistan inom EU-samarbetet återstår att se. Dessutom vore det intressant att se till några andra intressant frågor. Vänsterns hållning till stabilitetspakten då de vill lyfta budgettaket på hemmaplan, Miljöpartiets hållning i miljöfrågor då de tidigare har haft svårt att jämka sig till en gemensam hållning kring klimatfrågan. Dessutom, har Mp och V övergivit sin linje om utträde ur och upplösande av EU?

Vill man driva en gemensam EU-politik räcker det förstås inte med att vara mer till
vänster om Carl Bildt, det måste komma rena åsikter också från det samarbetet, inte bara tomt prat om att man är överens.

Bloggar:
Göran, Mark, Norah, Peter, Tokmoderaten.