söndag, juni 20, 2010

Vad som är bäst för de äldre

Det är fyra gamla rävar som ger sig ut idag på DN:s Debattsida. Äldrefrågorna är ett område som kommer få stort utrymme i den politiska debatten. Det är väl värt, just den svenska befolkningen blir allt äldre. Kravet på oss yngre kommer att vara högre i framtiden då allt färre människor ska tillgodose att Sveriges äldre får en bra vardag. Idag går det ungefär 3,3 personer i yrkesför ålder per person över 65 år, den siffran kommer på sikt att gå ner till 2,2. Att just bördan ökar på oss yngre gör äldrefrågorna till en viktig fråga, vilken politik är bäst för de äldre idag och i framtiden? Där försöker Adelsohn, Svensson Friggebo och Fälldin att leverera sin syn på saken.

Just debatten kring de äldre måste kretsa kring mer än kring pensionerna och skatten på pensionen. Just pensionärsgruppen är ingen homogen grupp, därför måste debatten kring pensionärerna få ett vidare perspektiv. Det finns många aspekter som spelar in för att Sveriges pensionärer ska få en trygg vardag. En kvalitativ vård och äldreomsorg spelar in, valfrihet för att pensionärer ska få makten över sin egen vardag är enormt viktig för att de ska känna att de kan påverka sin egen livssituation. Därmed delar jag de åsikter som drivs i artikeln hos de tidigare borgerliga företrädarna

För att trygga de äldres vardag idag och i framtiden finns det bara en aspekt, jobben. Just jobben kommer spela roll för att klara välfärden, skolan och de äldre. Sverige befinner sig i en situation där vi inte behöver diskutera hur mycket skatten måste höjas för att klara skola välfärd och äldreomsorg. Diskussionen kretsar mer kring vilka reformer som ska prioriteras. Därför befinner sig Sverige i en situation där man ytterligare kan stärka drivkrafterna för jobb. Jobb är inget som kommer av sig själv, därför har Alliansen genomdrivit reformer för fler i arbete, och de kan nu diskutera vilka jobbskapande reformer som ska prioriteras i detta läge.

Klart är det att jobben kommer att spela roll. När färre ska försörja fler krävs det att jobben sätts i fokus. Fler måste jobba mer, drivkrafterna för att jobb ska löna sig måste stärkas ytterligare. Endast det är nog för att klara de instrument som håller upp samhället. Just de äldres situation påverkas utav hur många som arbetar. Alliansen har stärkt krafterna för arbete, de har stärkt pensionärernas situation genom två genomförda skattesänkningar på fyra år där den förra regeringen inte åstadkom en enda på tolv.

Hyckleriet är inte högre någonstans än där. En opposition som anklagar regeringen för att diskriminera Sveriges äldre är de som står för hyckleriet. De införde skatt för pensionärer, de har inte sänkt den någon gång. Alliansregeringen har mött upp den situation som Sveriges pensionärer befinner sig i. Drivkrafterna för jobb har stärkts, det är det vitala för att öka pensionerna, stärka skola vård och äldreomsorg. De fyra tidigare borgerliga företrädarnas debattinvit är ett välkommet inslag i en debatt som kommer att spela roll, den om de som gör att en fungerande jobblinje är det enda som gäller för att klara framtiden.

Bloggar: Krassman, Raymond.