måndag, juli 19, 2010

Bättre ekonomi spelar roll

Att fler människor idag känner tillförsikt för sin ekonomiska tillvaro är positivt för samhällsutvecklingen. Den senaste rapporten som Novus släpper är förstås talande för hur läget har förändrats under den senaste tiden. Trots det rådande läget, efter den globala finanskrisen känner 43 procent att de upplever en förbättrad ekonomisk tillvaro, ytterligare en tredjedel känner en oförändrad tillvaro. Det är en dryg femtedel som känner en försämrad tillvaro. Sammanfattningen är att till trots alla omständigheter som har varit känner människor större tillförsikt idag rent ekonomisk, och det är lovande.

Det är klart att bättre ekonomi spelar roll, särskilt när man får ett större utrymme att använda sina intjänade pengar. Alliansens löfte om en tusenlapp är något som har infriats med råge. I många fall har mariginalen ökat med närmare 1 500 kr. En sjuksköterska har fått en månadslön mer om året efter skatt. Gör det skillnad? Absolut gör det skillnad. Att öka incitamenten för att arbeta har varit något som varit i centrum under den senaste mandatperioden, något som tyvärr glömdes bort tidigare, vilket gjorde att många hamnade efter. Inget gör sämre för klyftorna i samhället att att folk hamnar utanför arbetsmarknadnen.

Just känslan av att folk tycker att de har fått en bättre ekonomisk tillvaro under den senaste tiden är bra. Det det också lovande trots den allvarliga finansiella kris som har rått, att många känner att de har större utrymme idag än tidigare. I sin framfart mot sin syn på orättvisorna bereds Mona Sahlin ytterligare
debattutrymme där hon återanvänder sin syn på det som hon kallar för orättvist. Artikeln är i sig ingenting nytt, det som förändras är oftast med vem hon skriver med. Idag blev det förra partiledare Ingvar Carlsson som fick signera artikeln. Artikeln sig är ganska talande för den socialdemokratiska.

Det är väldigt talande att Mona vill vilseleda den svenska befolkningen, en befolkning som känner mer tillförsikt idag till sin egen ekonomi än tidigare. Hela debattartikeln är uppbyggt av politiska floskler och sanningsvridningar. Hela artikeln slår mot att pensionärer har fått det sämre, det är på det viset som artikeln är uppbyggt. Hur ligger det till egentligen? Pensionärer har enligt Mona fått 700 kr mer i skatt varje månad. Lögn nr 1. Pensionärer har fått två skattesänkningar, höjt bostadstillägg, ökat grundavdrag m.m. Om Alliansen får som de vill kommer en tredje skattesänkning efter årsskiftet. Sanningen som Mona glömmer bort är att när hon satt i regeringen fick pensionärerna aldrig någon skattesänkning.

En annan floskel är det här kring klyftorna. För Socialdemokraterna är målet tydligt, det spelar ingen roll hur mycket bättre eller sämre det blir för någon, bara klyftorna suddas ut. Det som skulle spela roll är om Mona förklarade hur hon vill sudda ut klyftorna, dvs. att höja skatten för vanliga inkomsttagare, straffbeskatta företag som anställer unga och höja bidragen för att göra det mer lönsamt att inte arbeta. Just lönsamheten att inte arbeta var något som gjorde att klyftorna ökade markant under 2001-2007. När den arbetande befolkning såg en betydande löneökning, samtidigt som fler hamnade i utanförskap ökade klyftorna mellan dem. En aktiv politik måste se till att öka drivkrafterna för att arbeta. Därmed bör skatten på arbete inte höjas.

Jag ser spänt på hur Mona och hennes vänsterkartell kommer att övertyga väljarna om varför det är rättvisa att straffbeskatta för att minska klyftorna, istället för att överbygga dessa genom fler jobbskapande åtgärder. Valet avgörs vilken politik som är bäst för folk plånböcker. Det visar sig att fler känner ett ökat ekonomiskt utrymme. Hur Mona ska övertyga dem att ett minskat utrymme varje månad är rätt medicin för att ta Sverige in i framtiden blir intressant att se. Det har egentligen aldrig varit Socialdemokraternas mantra att förbättra någons ekonomiska tillvaro, bara graden av beskattning är lika.

Bloggar:
Kent, Borgarbarnet, Lars, Fredric, Jonas, Mikael, Peter.