tisdag, juli 06, 2010

Borgkommissionen: Välgärdens framtida finansiering
Borgkommissionen presenterar under ett Timbroarrangerat seminarium sin nyligen släppta rapport om välfärdens framtida finansiering. Vore intresant om debatten också fokuserade även på välfärdens framtida styrning, det får inte bara stanna vid en fråga kring resurser.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Bremergränd,Gotland,Sverige