torsdag, juli 22, 2010

Det finns fler utmaningar än treterminerssystem

Jag har noterat på morgonen om hur det nu finns en övergripande vilja om att omforma den svenska högskoleutbildningen till ett treterminerssystem. Det skulle i detta fall leda till en parlamentariskt utredning efter val, ifall Alliansen vinner valet. I fråga om Socialdemokraterna skulle tillsätta en utredning vid valseger återstår att se. Det är i allafall en fråga som skulle leda till en blocköverskridande överenskommelse. Förslaget ses efter dess stora fördelar. Fler studerar på sommaren, fler skulle avsluta sin utbildning snabbare.

Förslaget som skulle göra att studenter i snabbare takt kunder slutföra sina studier är en stor samhällsvinst i sig. Fast den stora utmaningen för den högre utbildningen i Sverige är i min mening inte om hur studierna läggs upp under dess gång. Den stora utmaningen är hur väl akademiker
omsätts i arbetslivet. Jag upplever fortfarande Sverige som ett dåligt land för akademiker. Vad beror detta på? Jag anser att detta beror på många lärosätens dåliga kontakt med näringsliv under studietiden, och speciellt vissa utbildningars kontakt med arbetslivet. I det här fallet skulle jag se mer av interaktion mellan utbildning och näringsliv.

En utredning om hur terminssystemet i den svenska högskolan skulle läggas upp är en fråga väl värt att kolla närmare på. Men man bör se till andra avgörande frågor. Man kan sammanfattat få ner det till två vitala frågor. Hur få studenter att snabbare slutföra sina studier? Hur ska vi stärka sambandet mellan högskola och näringsliv? Den högre utbildningen i Sverige står inför många andra utmaningar än att omforma terminssystemet. Den stora utmaningen är trots allt hur studenters akademiska kunskaper
omsätts i arbetslivet, där är den stora utmaningen.

Bloggar: Moderatprat.