måndag, juli 05, 2010

Ekonomin, Alliansens bästa valfläsk

Regeringens främsta argumentationsvapen, eller valfläsk som är brukligt i just nu i valtider kommer utan tvean vara ekonomin. När krisen blossade upp under 2008 utvecklades sig ett läge där många länder stod inför två egentliga val. Ett så kallat Paul Krugman-/Keyneshållning, där ekonomiska stimulanser var viktigt för att hålla sysselsättningen uppe, mot ett ekonomiskt återhållsam hållning där stabila finanser var ledordet. Just den hållningen behöll finansminister Anders Borg under krisen. De offentliga finanserna skulle fredas från all form av vidlyftiga spenderade. Nu märks resultatet av just detta. Svensk ekonomi beräknas växa starkt under nästa år.

Just Sverige som land har stått fram som ett land där offentliga finanser sätts i främsta rummet. Där har finansministern varit tydlig om hur regeringen har prioriterat den frågan i första hand. Just den hållningen har säkerligenlett till den situation som Sverige just nu befinner sig i och som många andra länder skulle vilja befinna sig i. Sveriges statsskuld har växt med egentligen rätt blygsamma 1,7 procent. Det till skillnad från exempelvis Storbritannien som vars statskuld har brakat iväg med över 42 procent, en fördubbling på två år. Skillnaden märks tydligt, de svenska offentliga finanserna är starkast i hela västvärlden. Det gör att det finns utrymme för reformer snarare än för åtstramningar. Just vänsterns prat om skattehöjningar känns tämligen irrelevant. Sverige befinner sig inte i ett läga för att motivera just detta.

Men vikten av att fortsatt vidhålla vikten av att hålla ordning och reda måste fortsätta. Det är säkert många som tänker så, stater och banker i synnerhet. Därför blir det egentligen lite tråkigt när inte fler skattesäkningar inte föreslås till nästa år. Men det pekar på att det finns en regering som vill framstå som ansvarstagande och vars främsta mål är att hålla de offentliga finanserna i schack. Då finns det inte utrymme för vidlyftiga reformer, skattehöjningar som skulle riskera dämpa den tillväxt som Sverige nu står inför. Det blir därför med den återhållsamhet som Alliansen visar, det viktigaste argumentet för Alliansen i valrörelsen, att just de är det enda ansvarsfulla alternativet för framtiden.