onsdag, juli 14, 2010

Förståeligt att Littorin vill skydda sina egna

Sven-Otto Littorin bryter tystnaden i Dagens Nyheter. Efter de grova anklagelser som Aftonbladets riktade mot honom i lördagens tidning har han för första gången kommnterat hela händelseprocessen. Det går att konstatera följande, det är en anklagelse som är svår att rentvå sig ifrån då det inte går att utreda, det är en anklagelse som gör livet jobbigt, inte bara för Littorin utan också för hans närmaste familj. Att Totto håller sig undan är förstående, jag har sett själv hur människor i min närhet har fått utstå medias hetsjakt. Man vill helst hålla sig undan för att det inte ska påverka sina närmaste.

Tottos avgång lämnade en hel del frågor när Aftonbladet publicerade anklagelserna mot honom angående att han hade köpt sex. Självklart lämnade det en hel del frågor, vad var det egentliga skälet till avgången? Varför berättade han inte om de anklagelser som Aftonbladet riktade mot honom på presskonferensen? Littorins förklaring ligger fast, han ville skydda sin närmaste familj, vem vill inte göra det? Även om hanterandet av situationen har lämnat en hel del att undra om hur man planerade Tottos avgång är det förståeligt att man hela tiden gjort det för att skydda Tottos närmaste familj. Aftonbladet har publicerat uppgifter som han inte kan försvara sig emot i en rättegång.

Att Aftonbladet i överhuvudtaget väljer att publicera dessa uppgifter får stå för dem. Medborgarperspektivs
reflektioner lämnar en del att fundera kring Aftonbladets agerande. Det hela bygger på uppgifter från en källa som inte går att kontrollera. Aftonbladets har försatt Totto i en situation där han inte kan rentvå sina anklagelser i en rättsprocess. Vad Aftonbladet egentligen hade för ambitioner med det hela är deras egna. De har haft sin egen lilla rättsprocess mot Totto. Medias egen domstol är ofta svår att värja sig emot. Man kan ju bara hoppas att detta får konsekvenser för Aftonbladet.

Det är förstås en skam att bli dömd för brott, men det är minst lika skamligt att bli misstänkt för det. Anklagelserna mot Littorin är ju ju tämligen grova, det har ju även förstärkts av att att Totto har jagats både i media och på bloggar för de anklagelser som har kommit mot honom. Ingen skulle vilja gå igenom det drev som Totto befinner sig i, därför är det förståeligt och förtjänar respekt att Totto gör allt för att skydda sina närmaste. Det återstår att ord står mot ord, dessutom går det inte att utreda då fallet är preskriberat. Totto förnekar alla anklagelser och jag förstår varför hans främsta prioritet var att skydda sina egna.