söndag, juli 18, 2010

I mittens rike avgörs valet

Mittenväljarna avgör valet 2010. Det är vi inom politiken redan säkra på. Att många befinner sig i mitten och varför val är avgörande för varje valutgång är redan känt. Det är därför som mycket av valet fokuseras på dem. Av den mätning som Sifo publicerar går det att utskönja vissa detaljer. Flest människor, 35 procent befinner sig vänster, nästan lika många, 33 procent i mitten. 24 procent säger sig vara till vänster, medan 8 procent är osäkra. Kollar man till ungdomsgenerationen märks en en skillnad, mindre unga känner sig vänster.Det är här som Moderaterna och Alliansen har haft sin största utmaning, och säkerligen en generation som kommer hamna i fokus i valrörelsen.

Problemet med analysera hur folk ligger rent höger-väsntermässigt är ganska svårt. De flesta enligt mig, ser inte till sin ideologiska bas utan gör sitt val utifrån vad som är bästa för deras egen situation. Det är då ganska förväntat att en familj med två arbetande föräldrar tenderar att rösta på Alliansen, då denna grupp har fått större utrymme rent ekonomiskt under den senaste mandatperioden. De som befinner sig i mitten, vi kan säga att även de som var osäkra är i mitten, är som sagt valets tunga på
vågen.

Bloggar:
Fredrik.