onsdag, juli 07, 2010

Media bär ansvaret för Littorins avgång.

Beskedet om Sven-Otto Littorins avgång kom lite som en överraskning. Totto som han kallas inom partiet har under Fredrik Reinfeldt ledning varit en av de mest centrala personerna i utvecklingen av de Nya Moderaterna, först som partisekreterare, sedan som arbetsmarknadsminister. Som minister i regeringen har en spelat en stor roll då just arbetsmarknadsfrågorna varit centrala under mandatperioden.

Samtidigt har Totto genomgått en smärtsam privat process som ingen skulle behöva gå igenom. Att tvingas genomgå denna process utan att behöva bli uthängd för det i media är något som alla som offentliga borde förtjäna. Dock har detta inte blivit respekterat av många inom mediekåren, smaskigheten i denna vårdnadstvist som Totto och hans exfru genomgår har varit allt för smaskig för journalistkåren att undgå grävande.

Tyvärr tror jag inte på att detta leder till någon förändring hos mediekåren gällande deras bevakning av offentliga personer. För mig som följer svens inrikespolitik aktivt är detta bara ett exempel på hur medier blir upplysta om sin hänsynslöshet, men i nästa skede totalt glömmer bort vad de gjort och fortsätter i samma anda som de tidigare har gjort. Valet mellan att respektera offentliga personers privatliv och att sälja lösnummer är tämligen enkel ibland för jorunalistkåren. Därför tänker jag inte uttrycka någon förhoppning om att denna avgång skulle leda till ett förändrat beteende hos den svenska mediekåren.

Gällande Tottos avgång kommer jag förstås känna en stor saknad till en person som spelat en aktiv roll i förnyandet av Moderaterna och som arbetsmarknadsminister spelat en aktiv roll i en av regeringens viktigaste politiska frågor. Totto lämnar inte på grund av dåligt förtroende för sitt arbete som minister. Han lämnar för att han inte tål att låta sig och sina barn bli uthängd av en mediekår utan respekt för privatlivets helgd. Det förtjänar stor respekt.

Bloggar: Mary, Roger, Fredrik, Per.