tisdag, juli 06, 2010

Regeringsdugligheten, ett ansvar att förvalta

Det står mer eller mindre klart att Moderaterna nu bara är ett framgångsrikt valresultat ifrån att befästa sin roll som statsbärande parti. Det politiska läget och den situation som har varit och är i omvärlden spelar förstås stor roll för att Moderaterna på allvar har vuxit fram som ett mer regeringsdugligt parti och som en stark kandidat att ta över tronen som det statsbärande partiet i Sverige. Vad än det är som regeringen Reinfeldt fokuserar jag inte på i etta inlägg utan lägger mer vikt på hur väljarna har uppfattat Alliansregeringens arbete. Den opinion som går att ta del av och som Synovate levererar idag, ger en bild av en regering som lyckats kommunicera en politik som går hem hos väljarna. Det är en positiv förändring. Det är här utmaningen ligger för Alliansen, att verkligen kommunicera ut sin politik till väljarna, ett arbete som har varit en utmaning för just Alliansen.

Synovate pekar på både att Moderaterna framtår som ett parti som "vet hur man sköter Sverige" och som "har en politik som fungerar i verkligheten". Där har Moderaterna växt fram som ett trovärdigt parti, men också som ett parti som folk kan diskutera och relatera kring. Förändringen inträffade redan i förra valrörelsen i och med Moderaternas förändringsarbete. Fler vågade då diskutera Moderaterna och dess politik, idag är det också fler som kan tänka sig rösta på Moderaterna, mycket på grund av att de framstår som mer trovärdiga nu än förr. Det är det här ansvaret som Moderaterna måste förvalta.

Att socialdemokratin i sig befinner sig i kris, inte bara partiet i sig framträder också. Det är ett problem som de måste fokusera på, hur de vill upplevas av väljarna som ett attraktivt och trovärdigt alternativ. Nu är det Moderaterna som har försprånget, mycket på grund av att de vågar vara förändringsbenägna. Den förmågan har Socialdemokraterna saknat och där måste det ske en förändring, men en förändring som de själva måste ansvara för. Moderaterna kan på ett helt annat sätt framträda i opinionen, de har ju den med sig. Det är deras ansvar att förvalta den positiva bild som ges i media om Moderaterna och Alliansen, där är varje insats viktigt för att väljarna i opinionen har förtroende för Moderaterna, utan också gör slag i saken och också röstar på Moderaterna. Där ligger det eventuellt nya statsbärande partiets största utmaning.