tisdag, juli 27, 2010

Syndikalisternas utpressning får inte förbises

Sedan våren har Syndikalisterna bedrivit blockad mot Berns Salonger i Stockholm. Men blockaden liknar allt mer som en förtäckt mantel för en utpressning för en sak som redan har utagerats. Allt handlar om 25 städare som blev uppsagda av städföretaget NCA efter att Berns hade sagt upp avtalet med dem. Då Syndikalisterna ville att Berns anställde sju av dessa i egen regi blev det stopp. Syndikalisterna hävdar att dessa personers fackliga engagemang var orsaken till att de blev uppsagda. Problemet är bara att dessa enligt Berns aldrig var anställda, utan inhyrda av NCA.

I det fallet är det ganska klart. NCA har avskedat 25 personer inklusive dessa sju syndikalister pga av arbetsbrist. I fall det är någon som måste förklara dessa personers uppsägning är det arbetsgivaren, dvs NCA. Dock har detta förbisetts i allra högsta grad av syndikalisterna. Nu bedrivs en utpressningsliknande aktion mot Berns. Förstås är detta inte acceptabelt, särskilt när allt är utagerad enligt Berns. Dessutom finns Berns med på Hotell- och restaurangfackets lista över schysta arbetsgivare, en lista över de företag inom hotell- och restaurang som har slutit avtal med facket. Det är klart att de anställda ska ha schysta villkor, Berns har valt att sluta avtal med facket, detta måste få bli accepterat. Men Syndikalisternas metoder liknar inget annat på arbetsmarknaden. Det är en ren form av utpressning, likt den som sker i den undre världen.

Jag minns tydligt konflikten kring Lilla Karachi i början av 2008. Konflikten rörde sig kring några anställda som enligt Syndikalisterna hade fått för lite betalt. I normala fall borde fallet ha drivits i arbetsdomstolen med Syndikalisterna som ombud för dessa personer. Men SAC brydde sig inte om detta, saken var redan avgjord i deras mening. Därför bedrevs en ren form av utpressning mot restaurangägarna för att pressa dem på ersättning. Förklarligt nog gav ägarna med sig, det är förståeligt, då deras högsta önskan är att kunna driva sin verksamhet ostört. En allt för utdragen process med syndikalisterna hade varit allt för förödande för dessa restaurangägare.

Syndikalisternas krav kring Berns har nått absurda proportioner. De hävdar något som saknar grund. De försöker pressa ett företag på ersättning. De kräver att dessa sju personer anställs av Berns vilket skulle få konsekvenser för de övriga anställda. Ifall de inte anställs ska de anlitas via ett av Syndikalisterna drivet bemanningsföretag, lite dubbelmoral när Syndikalisterna tycker att bemanningsföretag i sig kringgår LAS. Situationen kring Syndikalisterna och Berns är något som måste tas på allvar. Det är självklart att sådana metoder inte kan accepteras på en svensk arbetsmarknad. De tidigare fackliga aktiviteterna som blivit starkt ifrågasatta, framstår som rent acceptabla i jämförelse med detta. Det är dags att denna situation reds ut, annars vet vi inte vilket företag som blir när