torsdag, juli 15, 2010

Vägen tillbaka är det viktigaste

En nyligen släppt rapport från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen visar på ett tidigt resultat gällande den nya sjukförsäkringsreformen. Att effekter börjar slå in märks, men det är en reform som har tagit tid och kommer att ta tid. Det är viktigt att slå fast att det handlar om människor i en utsatt situation. Det är därför som reformen var viktigt, för att den ska ge folk en chans att komma tillbaka till eget arbete.

Jag vill egentligen inte hoppa högt ännu över någon form av utvärdering. Det är viktigt att påpeka att rehabiliteringsprocessen kan vara lång. Det är därför viktigt att inte dra allt för stora slutsatser i det här läget.Det är viktigt att slå fast att vägen tillbaka till egen försörjning är en prioritet. Det var därför som den nya sjukförsäkringsreformen infördes. Ingen skulle vara bortglömd, alla skulle förtjäna sin chans att kunna lämna sjukförsäkringen.

Vad kommer till enskilda fall faller det på Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens ansvar att se till att dessa människor inte hamnar i kläm. Ingen förtjänar att tvingas ut från sjukförsäkringen, det är inte meningen med den nya reformen. Men ingen förtjänar heller att bli bortglömd. Det är även viktigt att sjukförsäkringen ger en det skydd i fall en återgång till arbetsmarknaden skulle vara möjlig. Ett av de rödgrönas förslag har legat på att sätta en gräns för förtidspension vid 58 års ålder. Det fungerar förstås inte, människor som skulle sakna förmåga att i överhuvudtaget återgå till eget arbete ska beredas möjlighet till förtidspension. Man kan ju undra varför de rödgröna som har skrämt upp människor med den nya reformen har detta förslag som skulle skapa osäkerhet hos många av dem under 58 utan arbetsförmåga.

Arbetet med att implementera reformen har varit svår, inte minst med den hårda retorik som den har bemötts från kritiker. Att skrämma folk om stupstock och utförsäkring är väldigt grova anklagelser, då meningen med reformen har varit att återinföra människor i eget arbete. Alla de människor som inte klarar av återgången ska givetvis återgå till sjukförsäkringen. Således omförsäkras de tillbaka till den och inte utförsäkras. Det skulle krävas en bred ursäkt från dem som använt denna hårda retorik för att skrämma upp folk. Sjukförsäkringsreformen är till för att ingen ska vara bortglömd i statistiken, det är en reform där ge människor en väg tillbaka. En chans till en ny framtid.

Läs mer hos
Gunnar Axén om den nya sjukförsäkringsreformen.

Bloggar:
Ekonomisten.
Media: DN,
DN, SvD.