tisdag, juli 06, 2010

Valdebatt om ungas bostadssituation
Valdebatt om ungas bostadssituation mellan de politiska ungdomsförbunden. Munhuggning att vänta?

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Mellangatan,,Sverige