onsdag, juli 21, 2010

Varför vill facken göra det dyrare för unga?

Företrädarna för Hotell- och Restaurang samt Handels föreslog tidigare i juli att man skulle slopa halveringen av arbetsgivaravgiften för unga. Som argument angav de att just denna reform inte hade gett någon nytta till deras branscher och att den då var onödig. I samma vingslag som de föreslog detta verkade de totalt ha glömt bort den finansiella kris som slagit hårt mot jobben, och gett sken av att en av regeringens viktigaste reformer inte skulle ha lyckats. Problemet är att idag är det många företagare som uttrycker oro över den tanke som vänsterkartellen föreslår, att göra det dubbelt så dyrt att ha unga anställda.

Det är klart att många har börjat argumentera mot den sänkning av arbetsgivaravgiften som regeringen har infört. Till följd av den internationella krisen har antalet nytillkomna jobb varit tillräckligt. Reformen ser i det läget ut att ha ha misslyckats, men det känns lite enögd att ha det perspektivet. Särskilt med tanke på vilken skillnad det skulle bli om man nu tog bort halverade arbetsgivaravgiften. Att HRF, ett fackförbund som organiserar medlemmar i en av de mest ungdomsdominerade branscherna, skulle propagera för att göra det dyrare att anställa unga förvåna mig. Därför var det ganska förvånande att de gick och propagerade för höjda arbetsgivaravgifter för unga.

Representanterna för Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare gör därmed ett
passande inlägg för att påminna vikten av att behålla och öka incitamenten för att anställa unga. Hotell-, restaurang- samt handelsbranschen är bland de största arbetsgivarna bland unga människor. Att öka ungas attraktivitet handlar är en utmaning som måste tas på många håll. Att öka kvalitén i utbildningen, att stärka yrkesprogrammen, samt att öka utbytet mellan skola och arbetsliv är ett viktigt moment. Men att stärka företagen och visa att det ska löna sig att ha unga anställda är även det viktigt. Därför är det svårt att förstå att många tycker att det ska bli dyrare att ha unga anställda.

Bloggar: Kent.