lördag, augusti 14, 2010

19 september skriver vi om historieböckerna

Valet 2010 blir ett av de största ödesvalen i vår tid. Just valet handlar inte bara om vilket alternativ som ska få styra Sverige de närmaste fyra åren. Det handlar om i vilken riktning som Sverige ska utvecklas, i en riktning där människors valfrihet är viktig eller där politikens inflytande över människors vardag som kommer få vara talande.

Valet 2010 kommer spela stor roll för båda blocken. För Socialdemokraterna handlar valet om att inte förpassas till historien som det parti som förut var det statsbärande partiet i Sverige. För Alliansen handlar det inte bara om att övervinna historien och få fortsatt förtroende att bilda regering. För Moderaternas del befinner de sig nu i en situation där de kan överta rollen som det parti som blir det naturliga valet bland väljarna. Att ambitionen att bli det nya statsbärande partiet i Sverige är något som har synts i Fredrik Reinfeldts agenda. Sedan opinionen vände och Moderaterna nu mätning efter mätning framträder som det största partiet stärker det ambitionen att också förvandla det stödet till ett verkligt valresultat.

I synnerhet befinner sig Socialdemokraterna i en situation där deras position som det tongivande partiet i svensk inrikespolitik kommer stå på spel i denna valrörelse. Inget annat parti tål mindre en till motgång som de gjorde 2006 som Socialdemokraterna, och jag tror att denna motgång dessvärre kommer ske för dem. Den motgången kommer säkerligen skapa tydliga spår långt efter valdagen. När Göran Persson kastade in handduken skapade han ett vakuum i svensk socialdemokrati. Detta var mycket på grund av att partiet saknade en naturlig efterträdare, av den anledningen att de som förväntades ta över tackade nej. Förtroende hamnade på en person som ingen egentligen ville ha. Mona Sahlin har hamnat i en situation där en motgång inte bara äventyrar Socialdemokraternas roll i den svenska inrikespolitiken på många år. För Mona är det slutet på hennes karriär då hon inte bara skriver historia som den socialdemokratiske partiledare som suttit på posten under kortast tid. Hon skriver historia som den första Socialdemokratiska partiledaren i modern tid som aldrig blev statsminister.

Att Fredrik Reinfeldt nu inte bara har ambitionen att ta Moderaterna och Alliansen till en ny valframgång, utan också på allvar utmana Socialdemokraterna är det som kommer att prägla denna valrörelse. Anledningen till det är att Moderaterna gjort den nödvändiga resa som var ett måste för att partiet ska kunna uppfattas som ett parti som lyssnar till alla intressen. Ambitionen att bli ett politiskt default i svensk inrikespolitik är något som är talande för Moderaterna i denna valrörelse. Att Moderaterna och Fredrik Reinfeldt har den ambitionen är är förstås bra, men också viktigt för att partiet ska kunna ta rollen som det statsbärande partiet.

Ambitionen för många inklusive mig är att måla om den politiska kartan i Sverige. Historia skapas genom att den Allians som gick till val 2006 på att öka människors inflytande över sin egen vardag får fortsatt förtroende att fortsätta det arbetet. Att ha ambitionen att dra tillbaka det politiska inflytandet över människors vardag är det som driver mig i mitt politiska engagemang. Politiken ska vara ett forum för att ge människor de verktyg och förutsättningar som de behöver för att bygga sin vardag. Den ambitionen vill jag ska vara central i Alliansens fortsatta utveckling.

Valet 2010 är nu i antågande. Jag kommer gå in i den med ambitionen att Alliansen ska bli den regering som får fortsätta forma Sverige den närmaste framtiden. Jag går in med ambitionen att göra Moderaterna till det nya statsbärande partiet i Sverige. Det gör jag med att peka på att just Alliansen har den politik som är den som bäst skapar förutsättningar för människor att kunna växa efter egen förmåga. Jag kommer att kämpa för att Alliansen inte bara går till val med ambitionen att komma till makten, utan till val att kunna forma det Sverige som vi vill se. Ett Sverige byggt på valfrihet och öppenhet. Ett Sverige där politikens inflytande inte lägger hinder för människors möjlighet att utvecklas. Det är vad jag vill att valet 2010 ska handla om. Nu skriver vi historia.

Bloggar: Peter.
Media: AB, DN, Exp, Exp, SvD, Svd, SvD.