torsdag, augusti 05, 2010

Alliansen - det nya Miljöpartiet?

25 miljöpartister stödjer Alliansen. Den fasad som har byggts upp kring Miljöpartiet under de senaste månaderna är kanske inte så hållfast. Bakom den döljer sig missnöje kringa tt miljöpolitiken har fått stå tillbaka för ambitionerna att bilda ett regeringsalternativ. Det är inte bara inom socialdemokratin som detta har varit ett problem. Mycket fokus har legat på att komma överens inom vänsterkartellsen. Ett fokus som beror mycket på de stora politiska skillnaderna mellan partierna. Nu känns det dock lite överraskande att just en grupp miljöpartister uttrycker stöd för Alliansen. Men självklart ska Alliansen vara nöjda. Arbetet för att forma en ambitiös miljöpolitik har fått en högre prioritering.

Det är egentligen inte konstigt. Alliansen har under mandatperioden utvecklat sin miljöpolitik i allt bättre riktning. Den förändring inom Moderaterna som har skett inom miljöpolitiken är också lovande. Moderaterna och Alliansen har under den senaste mandatperioden arbetat fram en ambitiös miljöpolitik som gör resultat. Bland de bra reformerna märks reformer som en gemensam energiöverenskommelse,
utökat Östersjösamarbete samt en havsmiljölag. Fler kör idag miljöbilar än innan valet 2006. Inom ramen för EU har Sverige drivit igenom en gemensam klimatöverenskommelse. Att Alliansen inte bara pratar miljö utan också levererar är en tydlig skillnad mellan blocken.

Att nu dessa miljöpartister väljer att stödja Alliansen på grund av detta ifrågasätts förstås. Vissa menar att detta har helt andra orsaker än de skäl som ges. Även om vissa anser att detta är rena svepskäl, känns det förstås lovande att vissa miljöpartister uttrycker en uppskattning för Alliansens miljöpolitik. Ambitionen har varit att driva igenom ambitiösa reformer som också är relevanta och genomförbara. Min förhoppning är att den utveckling av miljöpolitiken som har skett inom Moderaterna och Alliansen fortsätter. Det har visat sig att det går att genomföra bra reformer, inte bara prata om dem.

Media: AB, Exp, Exp, SvD.
Blogar: Edvin.