torsdag, augusti 05, 2010

Alliansen splittrad? Nä, Östros splittrad

Det är ju alltid intressant att Thomas Östros ställer sig bakom Centerns förslag om att avyttra Vattenfalls kol- och oljekraftverk i Tyskland. Arbetet med att ställa om till förnyelsebar energi stärks genom att man föreslår att avyttra dessa kraftverk. Jag gillar förslaget, det går lite emot regeringens principer att ett statligt ägt elföretag innehar kol- och oljekraftverk när regeringens ambition kring energifrågan ligger vid att göra Sverige oberoende av dessa källor. Dock har inget förankrats i Alliansen än, vilket får en och annan sosse att få glädjehicka. Om det nu inte vore för Thomas Östros.

I SvT står han och säger att han är på samma linje som Maud. Att Vattenfall enligt honom har "förköpt" sig på kol och olja har inte varit bra, därför ser han positivt på detta förslag. Om det nu inte var för vad han sa i TV4-nyheterna. Då är allt plötsligt dåligt igen. Direkt sker en attack mot Alliansen och dess så kallade splittring inom denna fråga. Problemet är bara det att Östros verkar ha glömt vad han har sagt tidigare under dagen. Om man ser det ur en annan vinkel kan man tyda följande, Miljöpartiets språkrör är splittrade i frågan. Men framför allt,
Thomas Östros är splittrad i frågan. Ljuset borde falla på en man som inte förstår att Vattenfall inte styr priserna på den internationella elmarknaden. Thomas Östros behöver nog förklara sig. Centerns förslag är ett bra förslag, vad tycker egentligen Östros?

Bloggar: Ankersjö, Johan, Åsa.