torsdag, augusti 12, 2010

Antingen play eller så backar vi bandet

Moderaterna påbörjade den resa som var nödvändig då de insåg att den roll som de spelade inte attraherade väljarna. Det förnyelsearbete som de har genomgått speglar idag den roll som de Nya Moderaterna i det politiska spelrummet. Förmågan att förnya sig måste inte bara spegla vad man har genomgått, förändringsarbetet är något som följer en under tidens gång. Ett parti som följer de rådande förutsättningarna måste ha viljan och ambitionen att förändra och förnya sig. Idag skriver Per Schlingmann, Moderaternas partisekreterare om Moderaternas fortsatta förnyelse. Arbetet med att förnya sig och bli ett givet val bland fler är något som tas på allvar i den partiorganisation som idag formar de Nya Moderaterna.

Moderaterna gör nu ett aktivt arbete för att kunna uppbära rollen som det statsbärande partiet. Det är förstås en roll som förtjänas av den som har förmåga att förnya sig, anpassa efter de förutsättningar och som har insikten om att de förutsättningar som kanske finns fem år framöver inte är densamma som nu. Ett statsbärande parti måste ha som förmåga att "hela folket" på något sätt. Därför är det viktigt att man som Moderaterna har gjort, att söka sig ut i Sveriges olika välfärdsverksamheter. Man måste ta sig del av deras vardag och inse vikten av vilket arbete som dessa personer gör i dessa verksamheter.


"En bärande del i utvecklingen av Moderaterna har varit vår vilja att söka upp samhällsproblem och lyssna på dem som vet att berätta om dem."

Moderaternas största utmaning har alltid legat i att locka nya grupper som inte tidigare har röstat på dem att överväga en röst på dem. Arbetet att forma sig och bli det statsbärande partiet innebär rollen att man som parti blir en form av default i svensk politik. Är du osäker, har du svårt att göra det avgörande valet vilket parti som du ska stödja, där ska Moderaterna bli det naturliga valet. Den rollen uppbär man bara om man har förmågan att våga förnya sig.

Att inse morgondagens utmaningar är ibland svår att inse för dagens politiker. Därför är det viktigt att möta framtiden med tillförsikt, med viljan och förmågan att kunna anpassa sig efter de krav som omgivningen ställer på en som politisk företrädare. Som parti och politiska företrädare bär vi ett ansvar att se till de utmaningar som råder och ha viljan att förnya sig inför framtiden. Att trycka på play är ett sätt att fortsätta in i framtiden. Det finns inte läge att spola tillbaka bandet och tro att det är det bästa sättet att ta Sverige in i framtiden. Att våga förändra och förnya sig är de utmaningarna som ställs på det parti som har viljan att framstå som det statsbärande partiet. Kan Moderaterna fortsätta det förändringsarbetet som har varit och sker just nu är det de Nya Moderaterna som tar rollen som det parti som leder sin egen utveckling samt utvecklingen av Sverige in i framtiden.

Uppdatering: "Bara ett arbetarparti kan fixa jobben". Moderaterna har idag samtidigt som Socialdemokraterna presenterat sitt valmaterial. Det finns en del kopplingar till Alliansens material, det om att det är viktigare att gå framåt än att tillbaka. Det märks att valrörelsen är igång på allvar. nu är det full fart fram till den 19:e september. Det ska bli den roligaste valrörelsen på länge. Spännande, nervkittlande och osäkert in i det sista. En sak är klart, jag kommer att kampanja med de som kommer ha det roligast, med en positiv syn på framtiden och de möjligheter som vi vill ge Sverige. När andra kör rewind är vi kvar på play. Framtiden väntar inte och vi tänker inte backa in i den..

Bloggar: Ekonomisten, Fredrik, Kent, Krassman, Mikael.