tisdag, augusti 10, 2010

Bo Lundgrens revansch

Foto: www.dn.se

Tack Bo Lundgren, alla banker har nu lämnat det statliga garantiprogrammet. Inga garantier har behövts infrias och staten kan genererar en vinst på 5,3 miljarder kr. Riksgälden förtjänar stor respekt för sitt arbete för att trygga den finansiella sektorn och bygga upp ett stabilare trygghetssystem för de finansiella instituten. Finanskrisen framhävde inte bara Sverige som ett gott exempel på ekonomiskt ansvarstagande, det gav säkerligen en del revansch till Bo Lundgren. Nu står han fram som en av de som betytt mest för att Sverige skulle genomgå den största finansiella krisen med mycket gott resultat. Tack Bosse!