tisdag, augusti 24, 2010

Det är skillnad på att prata och att leverera

Det är skillnad på att prata miljö och att göra miljöbra saker. Regeringens arbete för att stärka sin miljöpolitik är ett område som tas på största allvar. Under senaste mandatperioden blev miljöbilspremien ett omtyckt inslag, vilket fick till stånd en markant ökning för miljöbilar. Nu föreslås en ny premie för de allra bästa miljöbilarna, en satsning på drygt 200 miljarder.

En satsning på miljöbilar är en långsiktig process. Som Maud Olofsson pekade på i gårdagens SvT Aktuellt, tar det tid att omställa den svenska bilparken, inte minst på grund av inkomstläget. Det är viktigt att de skapas nya former av morötter för att folk ska kunna ställa om sig till nya miljöbra sätt att leva på. Nu satsas det på de främsta miljöbilarna, en premie som kan ge upp till 40 000 kronor. Samtidigt gynnas miljöbilar med slopad fordonsskatt i fem år, en satsning. I frågan om Alliansen mörkar i miljöfrågan, nej jag tror inte det. Det är trots allt skillnad på att prata miljö och leverera miljöbra reformer.

Att Alliansen skulle ha problem på miljöområdet håller jag inte med om. Under den senaste mandatperioden har Alliansen stärkt sitt miljöarbete. Fokus har legat på att genomföra miljöbra reformer och ge konsumenter incitament att göra miljöbra saker. Att bara prata miljö räcker inte, det måste genomföras också, där här det visat sig att Alliansen har levererat på många områden. Havsmiljard, en halvsmiljölag, förstärkt Östersjösamarbete och arbetande för en gemensam klimatstrategi för EU. Något av det som har åstadkommits. Jag tror att Alliansen varken mörkar eller räds debatt inom miljöfrågorna, om nu de rödgröna ställer upp på debatt.

Bloggar: Mats.
Media: AB, DN, Exp, Exp, GP, SvD, SvT.