måndag, augusti 09, 2010

Elever förtjänar den ljusnande framtid

För oss som gått igenom skolväsendet vet dess betydelse för samhällets utveckling och bevarande. Vi vet dess förmåga att fostra de talanger som skapat förutsättningar för sig själva och andra. Drivande entreprenörer, talangfulla idrottare, yrkeslärlingar, alla de förtjänar en skola utav världsklass. Framtiden handlar inte bara om hur vi bygger den för oss själva. Vi bygger framtiden för att skapa förutsättningar för våra efterkommande. Vikten av att ta skolan på största allvar är vad som skapar nya generationer, redo för arbetsmarknaden, redo för högre studier, redo för framtiden.

Frågan om en kvalitativ skola är en av valets viktigaste frågor. Anledningen är inte bara att den fostrar framtidens generationer, den är avgörande för hur framtidens vuxna ska klara sig i arbetslivet. Idag faller många elever ifrån då skolan inte ser till deras kunskaper och färdigheter. Elever som inte uppnår tillräckliga kunskaper för gymnasiet, elever som hoppar sin yrkesgymnasiella utbildning då pressen är att göra sig kvalificerad för högre utbildning riskerar att att krossa deras ambitioner, detta är vad framtidens utmaningar handlar om. Det är därför som utbildningsfrågan har varit en av de högst prioriterade frågorna under den senaste mandatperioden.

Elevens makt över sin egen utbildning
Framtidens utmaningar handlar inte bara om att göra dagens unga redo för framtiden, det handlar också om att se till deras vilja att själva påverka sin framtid. Ett av Moderata Ungdomsförbundets viktigaste frågor var under många år frågan om friskolor. Vem som helst som uppnår de kvalitetskrav som ställs bör få friheten att starta en skola. Att erbjuda ett urval av olika skolor, med olika pedagogik, med olika utlärningsmetoder ökar elevers förmåga att kunna välja den utbildning som bäst passar en själv. Den kritik som bedrivs mot friskolor från i många fall ett enda riksdagsparti, Vänsterpartiet tappar allt mer sting. Kraven på friskolor ska självklart inte vara annorlunda mot kraven mot de kommunala. Att friskolor behandlas likadant som kommunala gör att argumenten hos de som vill motverka andra alternativ tryter.

Elever ska även ha möjlighet att kunna ta till sig mer fördjupad kompetens i de ämnen som intresserar dem. Att anpassa utbildningen efter alla, att anpassa utbildningen till de som besitter en hög begåvning är minst lika viktig att se till dem som riskerar att hamna efter. Att premiera elever som har ambitionen att fördjupa sig i vissa ämnen måste uppmuntras än mer och skolan måste vara förberedd att möta dessa krav, som kraven är på att se till att ingen hamnar efter. Inom den högre utbildningen kan extra talangfulla forskare möjligheten till speciella anslag.
Marie Curie Actions som jag har fått bekanta mig i form av mitt jobb ute på Karolinska Institutet är ett exempel på hur talangfulla personer får möjligheten att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

De avgörande elementen
Vilka element skapar då en bra skola? Självklart handlar om att inte återfalla i problematiken att tro att alla barn är likadana. Skolan är en arena med många olika deltagare, med olika talanger, med olika kunskaper, med olika förutsättningar för att kunna klara de utmaningar som skolan ställer dem inför. Den skola som nu formas måste se till de förutsättningar och talanger som morgondagens vuxna besitter. Att se till varje unik individs förutsättningar är skapa alla de möjligheter som de behöver för att skapa den ljusnande framtiden, är skolan största ansvar. Det finns element som behövs för att följa möta upp de ansträngningar som eleverna utför. Här är ett urval av viktiga element för att forma framtidens utbildning:
  • En tydligare betygsskala.
  • Tydligare kunskapsuppföljning från dag ett.
  • Skriftliga omdömen till elevens föräldrar för att öka föräldrars medvetenhet kring sina barns kunskapsutveckling.
  • Fler nationella prov i kärnämnena svenska, engelska och matematik.
  • En nationell handlingsplan mot mobbning där fokus ligger på att förflytta mobbaren istället för offret.
  • Återinföra lågstadielärarkompetensen för att specialisera lärare för de allra yngsta.
"Den ljusnande framtid är vår"
Att genomgå skolväsendet är en process som skapar möjligheter, men som också måste ställa krav. Rädslan för att ställa krav på dagens unga, att dalta med den yngre generationen är det största misstaget som vi måste undvika. Skolan fostrar och utbildar barn för att de ska kunna möta framtiden och växa efter sina egna förutsättningar. Det är därför som de utmaningar som vi står inför när det gäller att forma skolan gör det intressant. Det handlar om vilken framtid som vi vill erbjuda framtidens vuxna. Den ljusnande framtid är bara vår om vi skapar de förutsättningar som vi själva förtjänar.

Bloggar:
Anders, Jakob, Kent, Mats, Stefan.
Media:
AB, AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, Exp, SvD.