måndag, augusti 30, 2010

En partiledare som vill framstå som pedagogisk

Utfrågning nummer två av Folkpartiets Jan Björklund, första utfrågningen av Björklund i hans roll som partiledare. Första gången är speciell och Björklund kände nog en del press, men förväntning. En utfrågning är ett moment då bara partiets frågor diskuteras, därav blir detta en möjlighet för partiledarna att lyfta fram de förslag som deras parti driver utan mothugg från motståndare. Det märks på Jan Björklund att han lägger mycket energi på att framstå som pedagogisk i sitt resonemang, det är en ambition på att vilja framstå som tydlig och okomplicerad i sina svar och Jan Björklund passar bra i den rollen.

Utfrågningen blev en tämligen bra genomgång av Folkpartiets huvudfrågor. Skolan, kärnkraften, integrationen blev centrala områden, men även skattefrågan fick en stor roll i utfrågningen. Jan Björklund pekar mycket på utmaningen att behålla hög kompetens inom Sverige, därav är den höga marginalbeskattningen ett bekymmer för att kunna hålla kvalificerad arbetskraft i Sverige. Passningen till Lars Ohly om att inte bra fotbollsspelare, utan även akademiker borde bli belönade för sin kompetens.

Frågorna kring skolan kom att handla mycket om situationerna på fritids, lärlingsutbildningen och den uppblåsta burkadebatten. Just den senaste frågan pekade Björklund på hur uppblåst debatten kring frågan hade blivit, inte för att partiet aktivt driver frågan. Just frågan om lärlingsutbildningen bjöd på en bra ordväxling. Det missförstånd som finns kring att den nya lärlingsutbildningen skulle stänga ute elever från att kunna läsa in högskolebehörighet finns fortfarande kvar. Det är en myt som är viktig att slå hål på, vilket Jan Björklund förklarade bra.

Summering av debatten blir det att utfrågningarna blir väldigt anpassade till partiets profilfrågor. Det vore intressant att se hur man kunde gå utanför den debatten och inte bara spela på partiernas hemmaplan. Där är en passning som jag skulle vilja ge till Svt. Jan Björklund klarade av att försvara sin hemmaplan, inte med samma retoriska förmåga som andra partiledare. Men det är en partieldare med ambition att framstå som tydlig och pedagogisk, det är Björklunds begåving.

Bloggar:
Högberg, Rasmus.
Media:
AB, Exp, Exp, Exp, Svd.