onsdag, augusti 18, 2010

Fastighetsskatt är orättvis oavsett gräns

Faktum är att fastighetsskatten är en orättvis skatt oavsett vilken taxeringsgräns som man nu sätter. SKälet till det är att fastighetstaxeringen inte tar hänsyn till vare sig inkomst eller vad som är byggt. I detta fall handlar det mer om värdet på fastigheten, dvs marken som bostaden är byggd på. Därför kan ett fritidshus i Stockholms skärgård i bästa läge taxeras högre än en herrgård mitt i Småland. Är detta orättvist? Absolut, det visar på den orimlighet som finns i fastighetstaxeringen, vilket gör att den rimligaste lösningen är om fastighetstaxeringen helt togs bort.

Man måste ställa sig frågan hur det kan vara rimligt när man köper en bostad på beskattade pengar, finansierar med lånade pengar som det betalas ränta på, ska då få betala ytterligare en skatt. Det visar på den orimlighet som finns inom det svenska skattesystemet. Skatt betalas med redan beskattade pengar. Detta är en orimlig situation. Den rödgröna agendan kring fastighetstaxeringen är fortfarande inget som övertygar.

Det visar på den undersökning som gjordes tidigare i somras. Jag förstår att det är svårt att övertyga om varför en ny fastighetstaxering inte slår som folk oroas över. Vänsterkartellen har försökt kommunicera att det bara är 1,4 procent av småhusen som påverkas. Ska man lita på det? Den trovärdighet som kommuniceras känns inte särskilt hög. Michaela Waltersson, som inte gjort den rödgröna fastighetstaxeringen trovärdig, genom sitt tänkande att man kan "ju" låna pengar för att ha råd till den nya fastighetsskatten.

Jag tycker inte att det rödgröna fastighetsskatteförslaget känns mer seriöst nu när man går på reträtt och höjer taxeringsgränsen. Ingenting förändras i det läget vilka inkomstgrupper som får betala, eftersom fastighetsskatten fortfarande slår genom inkomstgrupperna. Den bild av människor som blivit tvungna att sälja sin fastighet på grund av att de inte har råd att betala den rödgröna fastighetsskatten är inget önskvärt. Därför känns inte vänsterkartellens vurmande om en ny fastighetstaxering trovärdig. Det har även opinionen visat på.

Bloggar:
Michaela.
Media:
AB, DN, GP, SvD, SvD, SvD.