tisdag, augusti 10, 2010

Finns det någon hejd på Bagdad-Baylan?

Vad som kanske är mest förvånande är inte resultaten under de två åren med vårdvalsreformen, utan denojämna fördelningen av besök till förmån för rika områden perioden före vårdval.” - KI-rapportens utredare.

Jag får nog göra som herr Ankersjö påpekade. Dags att sätta på sig regnrocken, för nu regnar det skit från Sveavägen 68. Idag kom del två i granskningen av regeringens politik. Det är intressant att oppositionen nu vaknar upp och gör det som förväntas av en opposition. Men det hade ju såklart varit välkommet om detta hade innehållit en nivå av objektivitet. Sanningen är att detta inte är en ärlig kampanj som Socialdemokraterna nu bedriver. Det sägs att en lögn kan framstå som sann ju mer man hör den. Väljarna är de största offren i denna fars, d
e vilseleds medvetet av socialdemokratin som inte tyr några som helst medel för att komma åt det som de värnar mest om, makt.

9 av 12 socialdemokratiska landstingsråd kan inte ha fel. Kömiljarden har hjälpt till att korta vårdköerna avsevärt mer än alla de miljarder som Socialdemokraterna har plöjt ner i vården. Det berömda vårdvalet har lett till nästan 40 nya vårdcentraler i Stockholmsområdet. Det är en avsevärd förbättring där vården flyttar närmare patienterna och patienters inflytandet ökar. Vårdvalet har enligt de som har granskat reformen lett till att möjligheten att få träffa en doktor har ökat. Besöken i socioekonomiskt svaga områden har ökat. Detta har skett enligt den KI-rapport som man nu från socialdemokratiskt håll hänvisar till.

Det pinsamma i denna fars är just att en av medförfattarna till den KI-rapport som man använder som underlag för deras påstående, tillbakavisar dessa påståenden. Socialdemokraterna vilseleder om vårdvalet, de förvanskar den statistik som de använder som grund för sina argument om vårdköerna. Det blir ju ganska komiskt när de instanser som man hänvisar till slår dem på fingrarna och ger dem fel. Valrörelsen borde innehålla en stor dos av ärlighet. Tyvärr är man allt för naiv i den förhoppningen, vi har ju Ibrahim Baylan och Ylva Johansson i hälarna på både regering och väljare. Med dessa i farten riskerar valrörelsen en fars av förvrängda påståenden och falska anklagelser.

Bloggar: Filippa och jag.